SOC572 Etnografie a rozumějící rozhovor

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 U33
Předpoklady
! NOW ( SOC660 Sociologický výzkum )&&! NOW ( SOC560 Sociologický výzkum )
Předmět je vyučován dohromady s povinným předmětem SOC560 Sociologický výzkum, sem. skupina 02 ( doc. Nedbálková). Studující , kteří si zapíší tento předmět si jej mohou vykazovat jako B kredity. Studující , kteří si zapíší SOC572 si již nemohou zapsat povinný SOC560.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 7 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/7, pouze zareg.: 0/7
Jiné omezení: Studující, kteří si zapíší tento předmět si nemohou zapsat povinný SOC660
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace kurzu: Kurz se zaměří na kvalitativní výzkum v obecnější teoretické a epistemologické perspektivě. Představí sociálně vědní výzkum skrze různá sociálně vědní paradigmata. Skrze studium literatury zaměřené na představení konceptů, technik i konkrétních výzkumů se studující seznámí s jednotlivými kroky kvalitativního výzkumu, stejně jako s dilematy, která se při tomto typu sociálně vědního zkoumání objevují. Detailněji se kurz věnuje procesu výběru výzkumného tématu, vystavění výzkumné otázky a technikám pozorování, rozhovoru a terénních poznámek. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří zpracovávají kvalitativně založenou diplomovou práci.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC572