SOCn6104 Muži mocní, nemocní i bezmocní

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC596 Muži mocní, nemocní i bezmocní && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs představí vztahy genderové kategorie muži a mužství k řadě základních sociálních problémů. Jak v horizontálním tak vertikálním řezu společnosti narazíme na aktéry mocné a bezmocné. Genderovanost sociálních struktur i symbolického uchopení světa bude v kursu konfrontovaná s prostorem pro svobodné rozhodnutí aktérů, kam patří i praktiky k udržení statu quo, a na reprezentace mužství v těchto kontextech. Kurs staví na základech tzv. Kritických mužských studií, zevrubně pojedná vybrané sociální problémy a problematizovat bude i sociální jevy, které jsou s mužstvím a muži spojovány nebo naopak ty, kde androcentrická optika jejich genderovanost překrývá.
Výstupy z učení
Semestr je věnován jednak studiu a diskusi textů rozvíjejících teoretické koncepty disciplíny i jejich empirické evidenci, ale zejména v jeho první části se zaměříme na terénní přístup k tématu a analýze při práci na výzkumných projektech ve dvojicích.
Osnova
 • Muži a mužství jako kategorie sociologického bádání Kritcká mužská studia Sociální organizace mužství Hegemonické mmužství a nadvláda mužů Mužství v ofsajdu - mocní a bezmocní muži a mužství Glokal (globální a lokální) mužství Tělo Násilí Mužské zdraví "Noví" hrdinové? Reprezentace mužství Mužská hnutí Mužské sociální instituce
Literatura
 • KIMMEL, Michael S. Healing from hate : how young men get into-and out of-violent extremism. Oakland, California: University of California press, 2018, xviii, 263. ISBN 9780520292635. info
 • PRINGLE, Keith, Jeff HEARN, Network WITH MEMBERS OF CROME a Iva ŠMÍDOVÁ. Men and Masculinities in Europe. 2. vyd. London: Whiting & Birch, 2013, 292 s. Critical Studies in Socio-Cultural Diversity. ISBN 1-86177-042-1. URL info
 • KIMMEL, Michael S. Misframing men : the politics of contemporary masculinities. New Brunswick: Rutgers University Press, 2010, xi, 242. ISBN 9780813547626. info
 • KIMMEL, Michael S. Guyland : the perilous world where boys become men. 1st ed. New York: Harper, 2008, xviii, 332. ISBN 9780060831349. info
 • Men's lives. Edited by Michael S. Kimmel - Michael A. Messner. 7th ed. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon, 2007, xxiii, 644. ISBN 0205485456. info
 • HEARN, Jeff a Keith PRINGLE. European perspectives on men and masculinities : national and transnational approaches. New York: Palgrave Macmillan, 2006, xiv, 237. ISBN 1403918139. URL info
 • Handbook of studies on men & masculinities. Edited by Michael S. Kimmel - Jeff Hearn - Raewyn Connell. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005, 505 p. ISBN 0761923691. URL info
 • CONNELL, Raewyn. Masculinities. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2005, xxv, 324. ISBN 0745634273. info
 • KIMMEL, Michael S. The gender of desire : essays on male sexuality. Albany, NY: State University of New York Press, 2005, xvi, 272. ISBN 0791463389. info
 • HAYWOOD, Chris a Mairtin MAC AN GHAILL. Men and masculinities : theory, research, and social practice. Phildelphia, PA: Open University, 2003, x, 190. ISBN 0335208916. info
 • The men and the boys. Edited by Raewyn Connell. Cambridge: Polity, 2000, ix, 259. ISBN 0745626335. info
 • Gender and power : society, the person and sexual politics. Edited by Raewyn Connell. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1998, xvii, 334. ISBN 0745604684. info
 • The violences of menhow men talk about and how agencies respond to men's violence to women. Edited by Jeff Hearn. London: SAGE, 1998, 1 online. ISBN 9781446279069. info
 • Men as managers, managers as mencritical perspectives on men, masculinities, and managements. Edited by David Collinson - Jeff Hearn. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1996, x, 275 p. ISBN 9780803989283. info
 • HEARN, Jeff. Men in the public eye : the costruction and deconstruction of public men and public patriarchies. London: Routledge, 1992, xii, 292 s. ISBN 0-415-07620-X. info
 • Men confront pornography. Edited by Michael S. Kimmel. 1st ed. New York: Meridian Book, 1990, xi, 340. ISBN 0452010772. info
Výukové metody
seminární debaty založené na četbě, týmová terénní práce zakončená prezentací a akademickým esejem
Metody hodnocení
předmět je hodnocen průběžně - prezentace (15%), týmový projekt s esejí (60%), informovaná (četbou podložená) diskuse v hodinách (25%)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen pouze pro studující Mgr. stupně studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.