SOCn6205 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 M117
Předpoklady
! SOC570 Sociální gerontologie: koncept
Kurz nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující s pokročilými koncepty a kontroverzemi v oblasti sociální gerontologie. Je vystavěn jako přehled klíčových témat, kterým je věnována výzkumná pozornost v ČR i zahraničí v posledních dekádách.
Výstupy z učení
Po absolutoriu kurzu studující budou schopni argumentovat s využitím přístupů kritického myšlení vůči běžným sociálním jevům z pohledu studia věku a stárnutí. Budou umět uvést klady a zápory různých teoretických přístupů a definic. Budou moci samostatně provést kritiku, příp. reflexi různých fenoménů a provést její zápis formou odborného textu.
Osnova
 • Stáří a gerontosociologie - příští „velká věc“?
 • Stárnutí těla: Gerontooblek.
 • Dlouhověcí lidé, dlouhověká společnost: je věk jenom číslo?
 • Sexualita a sociální sítě.
 • Klíčové koncepty kulturní gerontologie.
 • Stáří a prostor.
 • Sociální teorie stárnutí.
 • Čtvrtý věk.
 • Ekonomie stárnutí a důchodový systém.
 • Kognice ve vyšším věku.
Literatura
  povinná literatura
 • Buffel, T. 2018. Social research and co-roduction with older people: Developing age-friendly communities. Journal of Aging Studies, 44, 52-60.
 • Tine Buffel & Chris Phillipson (2018) A Manifesto for the Age-Friendly Movement: Developing a New Urban Agenda, Journal of Aging & Social Policy, 30:2, 173-192, DOI: 10.1080/08959420.2018.1430414
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. URL info
  doporučená literatura
 • The Sage handbook of social gerontology. Edited by Dale Dannefer - Chris Phillipson. Los Angeles: Sage Publications, 2010. xxiv, 685. ISBN 9781446270479. info
 • Ageing in society : an introduction to social gerontology. Edited by John Bond - Peter T. Coleman - Sheila M. Peace. 2nd ed. London: Sage Publications, 1996. xiv, 401. ISBN 0803989474. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodinách, prezentace pozvaných lektorů, seminární práce, četba zadané literatury,
Metody hodnocení
5 seminárních prací (á 10bodů); odborná stať na zadané téma (40 bodů) a její prezentace ve skupině, zpětná vazba (10 bodů); celkem je možné získat 100 bodů a k úspěšnému zvládnutí předmetu je potřeba dosáhnout alespoň 61 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SOCn6205