SOCn6205 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze

Fakulta sociálních studií
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Bělehradová (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC570 Sociální gerontologie: koncept
Kurz nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující s pokročilými koncepty a kontroverzemi v oblasti sociální gerontologie. Je vystavěn jako přehled klíčových témat, kterým je věnována výzkumná pozornost v ČR i zahraničí v posledních dekádách.
Výstupy z učení
Po absolutoriu kurzu studující budou schopni argumentovat s využitím přístupů kritického myšlení vůči běžným sociálním jevům z pohledu studia věku a stárnutí. Budou umět uvést klady a zápory různých teoretických přístupů a definic. Budou moci samostatně provést kritiku, příp. reflexi různých fenoménů a provést její zápis formou odborného textu.
Osnova
 • Stáří a gerontosociologie - příští „velká věc“?
 • Stárnutí těla: Gerontooblek.
 • Dlouhověcí lidé, dlouhověká společnost: je věk jenom číslo?
 • Sexualita a sociální sítě.
 • Klíčové koncepty kulturní gerontologie.
 • Stáří a prostor.
 • Sociální teorie stárnutí.
 • Čtvrtý věk.
 • Ekonomie stárnutí a důchodový systém.
 • Kognice ve vyšším věku.
Literatura
  povinná literatura
 • Buffel, T. 2018. Social research and co-roduction with older people: Developing age-friendly communities. Journal of Aging Studies, 44, 52-60.
 • Tine Buffel & Chris Phillipson (2018) A Manifesto for the Age-Friendly Movement: Developing a New Urban Agenda, Journal of Aging & Social Policy, 30:2, 173-192, DOI: 10.1080/08959420.2018.1430414
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. URL info
  doporučená literatura
 • The Sage handbook of social gerontology. Edited by Dale Dannefer - Chris Phillipson. Los Angeles: Sage Publications, 2010. xxiv, 685. ISBN 9781446270479. info
 • Ageing in society : an introduction to social gerontology. Edited by John Bond - Peter T. Coleman - Sheila M. Peace. 2nd ed. London: Sage Publications, 1996. xiv, 401. ISBN 0803989474. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodinách, prezentace pozvaných lektorů, seminární práce, četba zadané literatury,
Metody hodnocení
5 seminárních prací (á 10bodů); odborná stať na zadané téma (40 bodů) a její prezentace ve skupině, zpětná vazba (10 bodů); celkem je možné získat 100 bodů a k úspěšnému zvládnutí předmetu je potřeba dosáhnout alespoň 61 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCn6205