SPP101 Úvod do sociální politiky a sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 9:45–11:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 17:00–18:30 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/34, pouze zareg.: 0/34
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím a klíčovými pojmy oboru. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen interpretovat okolnosti života klienta z hlediska pojmu „životní situace“ a „sociální problém“, rozlišovat „otázky o životní situaci klienta“ a „otázky o pomáhající intervenci“ a porovnávat diskurs „sociálního pracovníka“ a „tvůrce programu sociální politiky“.
Osnova
 • Předmět je věnován následujícím tématům:
 • 1. Sociální práce a sociální politika jako pomáhající disciplíny.
 • 2. „Problémové interakce mezi člověkem a společností“.
 • 3. „Životní situace“.
 • 4. „Sociální problém“.
 • 5. Podobnosti a rozdíly sociální politiky a sociální práce.
 • 6. „Kognitivní podmíněnost vnímání situace klienta“.
 • 7. Typologie pojetí sociální práce.
 • 8. Dílčí oblasti sociální práce.
 • 9. Dílčí oblasti sociální politiky.
 • 10. Poznávání v sociální politice a sociální práci.
 • 11. Komunitní práce a politika osobních sociálních služeb - průniky sociální politiky a sociální práce.
 • 12. Standardy vzdělávání v sociální práci a obsah studia sociální politiky a sociální práce
 • 13. Obsah studia sociální politiky a sociální práce z hlediska konceptu „životní situace“.
Literatura
 • KAHÁNKOVÁ, J., MYŠÍKOVÁ, M., NEDĚLNÍKOVÁ, D.: Sociální asistence pro rodiny s dětmi jako jedna z forem terénní sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, 2/2005, s. 49–59.
 • CHYTIL, O., MUSIL, L.: Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Sociální politika, 3/98, s. 9–10.
 • BRIAR, S.: The Current Crisis in Social Casework. In: Gilbert, N., Spetch, H., The Emergence of Social Welfare and Social Work, F.E. Peacock Publishers, Itasca 1976, pp. 407–411
 • MORRISSEY, M.H.: The Downtown Welfare Advocate Center: A Case Study of a Welfare Rights Organization. Social Service Review, 1990, Vol. 64, No. 2, pp. 193–201.
 • KABÁTOVÁ, I.: Probace. Sociální práce, 1/98, s. 26–30.
 • ABEL, E.K.: Benevolence and Social Control: Advice from the Children’s Bureau in the Early Twentieth Century. Social Service Review, 1994, Vol. 68, No. 1, pp. 5–14.
 • MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204. info
 • JANEBOVÁ, Radka a Libor MUSIL. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-61, 11 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika [Potůček, 1995]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X. info
 • Practical politics : social work and political responsibility. Edited by Maryann Mahaffey - John W. Hanks. Silver spring, Maryland: National association of social workers, 1982. vii, 260 s. ISBN 0-87101-099-2. info
 • BARTLETT, Harriett M. a Beatrice N. SAUNDERS. The common base of social work practice. New York: National Association of Social Workers, 1970. 224 s. ISBN 0871010542. info
Výukové metody
Cíle předmětu budou dosaženy pomocí následujících metod výuky: 1. přednášky, 2. četba předepsané literatury, 3. vypracování eseje, 4. kolektivní konzultace k psaní eseje.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Předpokladem absolvování je vypracování eseje na téma: „Životní situace vybraného klienta pohledem teorie, sociálního pracovníka a tvůrce programu sociální politiky“. Esej je hodnocen z hlediska následujících schopností studenta: 1. interpretovat okolnosti života vybraného klienta z hlediska pojmu „životní situace“, 2. rozlišovat „otázky o životní situaci vybraného klienta“ a „otázky o pomáhající intervenci“, 3. identifikovat podobnosti a rozdíly diskursu dvou aktérů intervence do životní situace vybraného klienta – jeho sociálního pracovníka a tvůrce relevantního programu sociální politiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2014/SPP101