SPRb1101 Úvod do sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející), Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (zástupce)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (cvičící)
Mgr. Martina Bakalíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 P24a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPRb1101/01: Čt 14:00–14:50 U41, D. Jaklová Střihavková
SPRb1101/02: Čt 15:00–15:50 U41, D. Jaklová Střihavková
Předpoklady
! SPP101 Úvod do SPSP
Předmět nabízí východiska pro studium dalších předmětů oboru sociální práce, zejména předmětů discipliny teorie a metody sociální práce, etika v sociální práci a další. Předmět nabízí představu o tom, jak studium jednotlivých předmětů zahrnutývh do programu (teorie a metody sociální práce, etika v sociální práci, sociální politika, sociální právo, problematika menšin, sociální deviace, psychosiální aspekty zdraví a nemoci, metodologie výzkumu aj.) souvisí z hlediska definice a identity sociální práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je 1/ seznámit studenty s pojetím a klíčovými pojmy oboru "interakce mezi lidmi a sociálním prostředím", "mikro, mezo, and makro interakce", "předmět pozornosti, "životní situace", "institucionalizace sociální práce", 2/ procvičit aplikaci uvedených pojmů při reflexi případu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen interpretovat okolnosti života klienta z hlediska pojmu "interakce mezi lidmi a sociálním prostředím" a „životní situace“, rozlišovat „otázky o životní situaci klienta“ a „otázky o pomáhající intervenci“, formulovat vlastní roli sociálního pracovníka v kontextu konkrétního případu a rozlišovat "moderní" a "postmoderní" institucionalizaci sociální práce.
Osnova
 • Předmět je věnován následujícím tématům:
 • 1. "Sociální práce - pomáhající obor zaměřený na zprostředkování interakcí."
 • 2. "Sociální práce - Foucault, předmět pozornosti a jeho specifické interpretace."
 • 3. „Problémové interakce mezi lidmi a sociálním prostředím“.
 • 4. „Životní situace“.
 • 5. Životní situace dle Bartlett.
 • 6. „Typologie pojetí sociální práce.“.
 • 7. Dílčí oblasti sociální práce.
 • 8. „Kognitivní podmíněnost vnímání situace klienta“.
 • 9. Poznávání v sociální práci.
 • 10. "Standardy vzdělávání v sociální práci"
 • 11. "Obsah studia sociální práce z hlediska standardů vzdělávání"
 • 12. Obsah studia sociální politiky a sociální práce z hlediska konceptu „životní situace“.
 • 13. "Moderní a postmoderní institucionalizace sociální práce"
Literatura
  povinná literatura
 • MUSIL, L. (2013a) Challenges of Postmodern Institutionalisation for Education in Social Work. In Matulayová, T., Musil, L. (eds.) Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues, Liberec: Technical
 • MORRISSEY, M.H.: The Downtown Welfare Advocate Center: A Case Study of a Welfare Rights Organization. Social Service Review, 1990, Vol. 64, No. 2, pp. 193–201.
 • BRIAR, S.: The Current Crisis in Social Casework. In: Gilbert, N., Spetch, H., The Emergence of Social Welfare and Social Work, F.E. Peacock Publishers, Itasca 1976, pp. 407–411
 • CHYTIL, O., MUSIL, L.: Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Sociální politika, 3/98, s. 9–10.
 • MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204. info
 • JANEBOVÁ, Radka a Libor MUSIL. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-61, 11 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • Practical politics : social work and political responsibility. Edited by Maryann Mahaffey - John W. Hanks. Silver spring, Maryland: National association of social workers, 1982. vii, 260 s. ISBN 0-87101-099-2. info
 • BARTLETT, Harriett M. a Beatrice N. SAUNDERS. The common base of social work practice. New York: National Association of Social Workers, 1970. 224 s. ISBN 0871010542. info
  doporučená literatura
 • KAHÁNKOVÁ, J., MYŠÍKOVÁ, M., NEDĚLNÍKOVÁ, D.: Sociální asistence pro rodiny s dětmi jako jedna z forem terénní sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, 2/2005, s. 49–59.
 • ABEL, E.K.: Benevolence and Social Control: Advice from the Children’s Bureau in the Early Twentieth Century. Social Service Review, 1994, Vol. 68, No. 1, pp. 5–14.
 • KABÁTOVÁ, I.: Probace. Sociální práce, 1/98, s. 26–30.
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika [Potůček, 1995]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X. info
Výukové metody
Cíle předmětu budou dosaženy pomocí následujících metod výuky: 1. přednášky, 2. četba předepsané literatury, 3. vypracování eseje, 4. kolektivní konzultace k psaní eseje.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Předpokladem absolvování je vypracování eseje na téma: „Životní situace vybraného klienta pohledem teorie, sociálního pracovníka a tvůrce programu sociální politiky“. Esej je hodnocen z hlediska následujících schopností studenta: 1. interpretovat okolnosti života vybraného klienta z hlediska pojmu „životní situace“, 2. rozlišovat „otázky o životní situaci vybraného klienta“ a „otázky o pomáhající intervenci“, 3. identifikovat podobnosti a rozdíly diskursu dvou aktérů intervence do životní situace vybraného klienta – jeho sociálního pracovníka a tvůrce relevantního programu sociální politiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1101