SPRb1122 Sociální práce s rodinami

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPRb1103 Teorie a metody SPSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl a anotace Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky sociální práce s dětmi a rodinami, poskytnout jim základní orientaci v termínech, konceptech a faktech, které lze v této specifické oblasti sociální práce využít, zvláštní pozornost je věnována znalosti kontextu sociální práce s danou cílovou skupinou a problematice posouzení životní situace rodiny. Osvojené kompetence: - znalost základních termínů, konceptů a fakt z problematiky sociální práce s dětmi a rodinami - dovednost strukturované prezentace znalostí
Výstupy z učení
Student si v předmětu osvojí - znalost základních termínů, konceptů a fakt z problematiky sociální práce s dětmi a rodinami - dovednost strukturované prezentace znalostí, analýzy problému a jeho řešení
Osnova
 • - rodina, rodinná politika, česká rodina
 • - pomoc rodinám, dovednosti v sociální práci s rodinami
 • - poruchy rodin, rodina jako instituce a vztahová síť
 • - teorie vývoje dítěte, povaha příčina a důsledky špatného zacházení s dětmi, ochrana dětí, náhradní rodinná péče, ústavní výchova
Literatura
  povinná literatura
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová - Blanka. Aktualizované a rozšířen. Praha: Argo, 2013. 1049 stran. ISBN 9788025708071. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 9788073678180. URL info
 • HOLLAND, Sally. Child and family assessment in social work practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. 176 s. ISBN 076194902X. info
 • ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. 156 s. ISBN 8086131440. info
 • COLTON, M. J., Robert SANDERS a Margaret WILLIAMS. An introduction to working with children : a guide for social workers. New York :.: Palgrave, 2001. x, 267. ISBN 0333693086. info
 • Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by Oldřich Matoušek. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9. info
  doporučená literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • GABURA, Ján. Sociálne poradenstvo. Vyd. 1. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 221 s. ISBN 808918510X. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
Požadavky pro zakončení kurzu: Průběžné - příprava na semináře dle zadání - účast (povinná) a aktivní přístup na seminářích - četba zadané literatury Zkouška: - řádný termín: písemně, otázky budou vycházet z předepsané literatury, opravný termín: ústně
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SPRb1122