SPRn4407 Reflexivita v sociální práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 14/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 14/33
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit uplatnění reflexivity (reflektování) v sociální práci. V kurzu se soustředíme na porozumění druhým lidem, na umění jim pomáhat. Stejně tak je dobré a užitečné znát sám sebe, setkat se čas od času i sama/sám si sebou. Pod reflexivitou rozumíme schopnost sociálního pracovníka dívat se za „oponu svého myšlení, cítění a vnímání. Téma reflexivity je v kurzu aplikováno zejména na proces posouzení, aby bylo možno reflexivní praxi představit v aplikované poloze. Jedná se o téma, které je v rámci sociální práce klíčové až „osudové“, neboť reflexivní „posouzení“ životní situace je základem každého uvážlivého rozhodnutí o situacích klientek a klientů. V procesu posouzení zřetelně ukazujeme způsob, charakter přístupu, v němž chceme s klientem spolupracovat. Význam tématu prohlubuje i to, že s potřebou posoudit životní situace svých klientů se sociální pracovnice a pracovníci setkávají ve všech oblastech sociální práce, bez ohledu na cílovou populaci i zaměstnavatele. V předmětu usilujeme vysvětlit, že posouzení životní situace má v různých oblastech sociální práce samozřejmě odlišný charakter, využívají se při něm různé metody a postupy, odlišuje se svojí komplexností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat a objasnit hlavní typy posouzení;
- určit a popsat hlavní dimeze posouzení;
- navrhnout projekt posouzení životní situace;
- porovnat rozdíly v typech teoretických východiskek posouzení;
- aplikovat teoretické principy na praktický problém;
Osnova
 • Reflexivita
 • Reflektivní praxe
 • Typy a dimenze reflexivity
 • Techniky reflexivity
 • Emoce v sociální práci a jejich zvládání
 • Sebereflexe jako nástroj změny
 • Moc v sociální práci
 • Dilema zasáhnout/nezasáhnout a jeho překonávání
 • Reflexivní vztah a komunikační zátarasy
 • Reflektivní praxe ve „studentské praxi“
Literatura
  povinná literatura
 • Reflective practice in social work. Edited by Christine Knott - Terry Scragg. Exeter: Learning Matters, 2007, xii,159 p. ISBN 9781844450824. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Radka JANEBOVÁ. Reflexivita v posouzení životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, 196 s. Recenzované monografie, 1. publikace. ISBN 978-80-7435-038-2. URL info
  doporučená literatura
 • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, xi, 183. ISBN 9780230573185. URL info
Výukové metody
- přednášky
- výzkum
- skupinové diskuse
- čtení
- psané reflexe
Metody hodnocení
Esej na zvolené téma a kolokvium - max 100 bodů, min. 60%
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4407