SPRn4512 Přístup k práci s klientem a kultura organizace

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U34
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPRn4512/01: Čt 20. 2. 12:00–12:50 U53, Čt 27. 2. 12:00–12:50 U53, Čt 5. 3. 12:00–12:50 U53, Čt 12. 3. 12:00–12:50 U53, Čt 19. 3. 12:00–12:50 U53, Čt 26. 3. 12:00–12:50 U53, Čt 2. 4. 12:00–12:50 U53, Čt 9. 4. 12:00–12:50 U53, Čt 23. 4. 12:00–12:50 U53, Čt 30. 4. 12:00–12:50 U53, Čt 7. 5. 12:00–12:50 U53, Čt 14. 5. 12:00–12:50 U53
SPRn4512/02: Čt 20. 2. 13:00–13:50 U53, Čt 27. 2. 13:00–13:50 U53, Čt 5. 3. 13:00–13:50 U53, Čt 12. 3. 13:00–13:50 U53, Čt 19. 3. 13:00–13:50 U53, Čt 26. 3. 13:00–13:50 U53, Čt 2. 4. 13:00–13:50 U53, Čt 9. 4. 13:00–13:50 U53, Čt 23. 4. 13:00–13:50 U53, Čt 30. 4. 13:00–13:50 U53, Čt 7. 5. 13:00–13:50 U53, Čt 14. 5. 13:00–13:50 U53
Předpoklady
Předmět je povinnmou součástí specializací „sociální práce obecná“ a „sociální práce mikro – poradenství“. Studenti ostatních specializací mohou předmět zapisovat jako povinně volitelný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/53, pouze zareg.: 0/53
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými pojmy a teoriemi porozumění vztahu mezi zvládáním dilemat sociální práce s klientem a přístupem sociálních pracovníků ke klientům.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen samostatně interpretovat v praxi uplatňované přístupy ke klientům jako konstrukty vycházející z procesau zvládání dilemat sociální práce s klientem.
Osnova
 • Základní pojmy: organizace a kultura/ Základní pojmy: dilema práce s klientem a přístup ke klientům jako součást kultury organizace služeb sociální práce
 • Teoretické přístupy k reflexi práce s klienty služeb sociální práce: Zvládání nesourodých pracovních podmínek (Lipsky)
 • Teoretické přístupy k reflexi práce s klienty služeb sociální práce: Systém a životní svět, vnitřní a vnější perspektiva (Laan)
 • Teoretické přístupy k reflexi práce s klienty služeb sociální práce: moc manažerů a profesionálů v organizaci (Howe)
 • Teoretické přístupy k reflexi práce s klienty služeb sociální práce: kolektivní nevědomí (Tavistock Institute of Human Relations)
 • Všední dilemata práce s klientem
 • Strategická dilemata práce s klientem / Operační strategie / Výzkum přístupu ke klientům z hlediska kultury
Literatura
  povinná literatura
 • REDMOND, B.: Reflecting on Practice: Exploring Individual and Organizational Learning through a Reflective Teaching Model. In: Gould, N., Baldwin, M. (eds.), Social Work, Critical Reflection and the Learning Organization, Ashgate, Aldershot 2004.
 • NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 57 - 71. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
 • GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur :vybrané eseje. Translated by Hana Červinková - Václav Hubinger - Hedvika Humlíčková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 565 s. ISBN 80-85850-89-3. info
 • LAAN, Geert van der. Otázky legitimace sociální práce :(pomoc není zboží). Translated by Eva Kušová. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1998. 260 s. ISBN 80-85834-41-3. info
 • MARTIN, Joanne. Cultures in organizations : three perspectives. New York: Oxford University Press, 1992. xi, 228 s. ISBN 0-19-507163-8. info
 • HOWE, David. Social workers and their practice in welfare bureaucracies. Aldershot: Gower, 1986. vi, 174 s. ISBN 0-566-05091-9. info
 • LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy :dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation, 1980. xviii, 244. ISBN 0-87154-526-8. info
  doporučená literatura
 • ARGYRIS, CH., SCHÖN, D.A. Organizational Learning II. Theory, Metod, and Praktice. Addison-Wesley, Reading – Massachusetts tec. 1996.
 • MUSIL, Libor. Coping with Dilemmas. Working Conditions and Interactions of Social Workeres with their Clients. Stassfurt: ISIS, 2006. 130 s. Comparative Social Work Science Vol. 6. ISBN 80-7326-090-5. info
 • The unconscious at work : individual and organizational stress in the human services. Edited by Anton Obholzer - Vega Zagier Roberts. 1st pub. Hove: Brunner-Routledge, 1994. xviii, 224. ISBN 0415102065. info
 • GOFFMAN, Erving. Asylums :essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st pub. London: Penguin Books, 1991. 336 s. ISBN 0-14-013739-4. info
Výukové metody
Cíle předmětu budou dosaženy pomocí následujících metod výuky: 1. přednášky, 2. strukturovaná četba, 3. vypracování eseje a 4. kolektivní konzultace k tvorbě eseje.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Předpokladem absolvování je úspěšné zvládnutí testu, vypracování zádaní k četbě a účast na sikusi o ní a vypracování a akceptování eseje na téma „Jak přístup vybraného sociálního pracovníka ke klientům a dílčí prvky tohoto přístupu navazují na charakteristiky způsobu zvládání vybraného dilematu tímto pracovníkem?“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SPRn4512