EN

FSS:VPL403 Ekonomie - Informace o předmětu

VPL403 Ekonomie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–9:40 P24
Předpoklady
! VPL584 Economics
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/67, pouze zareg.: 0/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/67
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: odhadnout dopady opatření sociální politiky na ekonomickou efektivnost; posoudit krátkodobé a střednědobé efekty makroekonomické politiky.
Osnova
 • Chování spotřebitele a firmy
 • Rovnováha trhu zboží
 • Chování pracovníka a firmy
 • Rovnováha trhu práce
 • Tržní efektivita
 • Agregátní poptávka
 • Agregátní nabídka
 • Makroekonomická politika
Literatura
  povinná literatura
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 123 s. ISBN 9788021067707. info
  doporučená literatura
 • BLANCHARD, Olivier Jean. Macroeconomics. 3rd ed. New York: Prentice-Hall, 2003. xxiii, 583. ISBN 0-13-110301-6. info
 • PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Microeconomics. 4. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1998. xxvi, 726. ISBN 0-13-896184-0. info
 • DORNBUSCH, Rudiger a Stanley FISCHER. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: SPN, 1994. 602 s. ISBN 8004255566. info
Výukové metody
Cvičení, domácí úkol
Metody hodnocení
Zpětná vazba k řešení úkolů
Závěrečná ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/VPL403