EN

FSS:VPL405 Evaluační výzkum for VPLZ - Informace o předmětu

VPL405 Evaluační výzkum pro VPLZ

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Vander, DiS. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL405/01: Čt 20. 9. 10:00–11:40 U33, Čt 27. 9. 10:00–11:40 U33, Čt 4. 10. 10:00–11:40 U33, Čt 11. 10. 10:00–11:40 U33, Čt 18. 10. 10:00–11:40 U33, Čt 25. 10. 10:00–11:40 U33, Čt 1. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 8. 11. 10:00–11:40 U33, Čt 15. 11. 10:00–11:40 U33, Čt 22. 11. 10:00–11:40 U33, Čt 29. 11. 10:00–11:40 U33, Čt 6. 12. 10:00–11:40 U33, Čt 13. 12. 10:00–11:40 U33
VPL405/02: Čt 12:00–13:40 U32
Předpoklady
SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 )
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Výstupy z učení
Popsat různé typy (modely) evaluačního výzkumu; Aplikovat tyto modely v různých programových kontextech; Použít vybrané výzkumné a hodnotící metody v pedagogické případové studii
Osnova
 • Program kursu sestává ze čtyř relativně samostatných bloků přednášek a seminářů. Blok A se zabývá definicí podstaty evaluačního výzkumu, blok B se zabývá výkladem jednotlivých evaluačních strategií a modelů, které se od sebe liší mírou zapojování evaluace do řešení praktických problémů sociální práce a sociálních programů. Blok C seznamuje s evaluačními procedurami, které se liší podle oblasti (fáze) programu, na kterou se zaměřují. Blok D se zabývá vybranými aktuálními otázkami evaluačního výzkumu, které se často diskutují v evaluační praxi, Patří k nim otázky validity poznatků, spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategií, problém výběru předmětu a objektu výzkumu. Témata:
 • - Sociálněvědní výzkum a evaluace
 • - Hodnotící kritéria a standardy evaluačního výzkumu
 • - Teorie sociálního programu.
 • - Model politického cyklu a druhy evaluačních procedur
 • - Diagnóza sociálního problému
 • - Analýza tvorby sociálních programů.
 • - Monitorování
 • - Procesní evaluace
 • - Hodnocení vlivu a efektivnosti sociálních programů
 • - Kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie
 • - Testování validity evaluačních poznatků
 • - Posilování užitečnosti
 • - Výběry v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii
 • - Kvalitativní metody sběru dat (interview, focus group, konverzační analýza)
Literatura
 • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
 • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
 • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí cvičení, individuální a skupinové projekty, diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
1 písemný test, esej, seminární teze během semestru, ústní zkouška, skupinové seminární projekty
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/VPL405