EN

FSS:VPL435 Teorie organizace a řízení - Informace o předmětu

VPL435 Teorie organizace a řízení

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 20. 2. 14:00–15:40 Aula, St 27. 2. 14:00–15:40 Aula, St 6. 3. 14:00–15:40 Aula, St 13. 3. 14:00–15:40 Aula, St 20. 3. 14:00–15:40 AVC, St 27. 3. 14:00–15:40 Aula, St 3. 4. 14:00–15:40 Aula, St 10. 4. 14:00–15:40 AVC, St 17. 4. 14:00–15:40 Aula, St 24. 4. 14:00–15:40 Aula, St 15. 5. 14:00–15:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL435/01: St 20. 2. 16:00–17:40 Aula, St 27. 2. 16:00–17:40 Aula, St 6. 3. 16:00–17:40 Aula, St 13. 3. 16:00–17:40 Aula, St 27. 3. 16:00–17:40 Aula, St 3. 4. 16:00–17:40 Aula, St 17. 4. 16:00–17:40 Aula, St 24. 4. 16:00–17:40 Aula, St 15. 5. 16:00–17:40 Aula, J. Winkler, I. Zelenková
VPL435/02: St 18:00–19:40 P24; a St 20. 3. 16:00–17:40 P21, St 10. 4. 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, J. Winkler, I. Zelenková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/55, pouze zareg.: 0/55
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vybavit studenty soudobými poznatky z oblasti teorie organizace a řízení. Tyto poznatky by jim měly napomoci lépe porozumět procesům, které probíhají v organizacích a návazně jim umožnit účinněji koncipovat a implementovat programy sociálních intervencí. Stejně tak by jim tyto poznatky měly napomoci k dobré reflexi a zvládnutí jejich manažerských rolí v budoucích profesích. Výstupy z učení po absolvování předmětu student - rozumí obecně procesům, které probíhají v organizacích - zejména rozumí vazbám mezi ovlivňováním činnosti lidí v organizacích a širším kontextem - je schopen analyzovat řídící strategie - je schopen formulovat doporučení pro zkvalitnění řídících procesů - je připraven pro výkon manažerských rolí
Osnova
 • 1 Organizace, úvodní charakteristika: tradiční a alternativní pojetí organizace, typické koncepty 2 Proces socializace v organizaci 3 Proces učení se a řešení organizačních problémů 4 Moc, kontrola a procesy interpersonální komunikace 5 Vůdcovství a autorita v organizaci 6 Skupinové a mezi-skupinové vztahy a komunikace 7 Organizační struktura, komunikační sítě a chování zaměstnanců 8 Organizační konflikt a změna 9 Typy organizačních změn a jejich řízení. Organizační rozvoj 10 Osobnostní růst a změna, rozvoj pracovní kariéry 11 Diagnóza a změna organizační kultury 12 Současné vývojové trendy v organizacích veřejného sektoru a jejich řízení: případové studie
Literatura
 • Leading change (Orig.) : Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. info
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. info
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 244 s. ISBN 9788021044869. info
 • Complexity within organizations. Edited by Petru L. Curşeu. 1st pub. Harlow: Pearson Education Limited, 2005. 452 s. ISBN 1844794903. info
 • TOMPKINS, Jonathan R. Organization theory and public management. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2005. xv, 416. ISBN 053417468X. info
 • THOMPSON, Paul a David MCHUGH. Work organisations : a critical introduction. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave, 2002. xviii, 461. ISBN 0333949919. info
 • SCOTT, W. Richard. Institutions and organizations. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2001. xxii, 255. ISBN 0761920013. info
 • CAMERON, Kim S. a Robert E. QUINN. Diagnosing and changing organizational culture. Reading: Addison-Wesley, 1999. xviii, 221. ISBN 0201338718. info
 • WINKLER, Jiří. Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi : skripta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1998. 105 s. ISBN 8021018925. info
 • Sociology, work, and industry. Edited by Tony J. Watson. 3rd ed. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1995. xiv, 426 p. ISBN 0710005431. info
 • ROBBINS, Stephen P. Management. 4th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994. xxii, 663,. ISBN 0-13-061797-0. info
 • GIBSON, James L., John M. IVANCEVICH a James H. DONNELLY. Organizations : behavior, structure, processes. 7. ed. Homewood: Irwin, 1991. xxiv, 774. ISBN 0256080461. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba literatury, semináře, skupinové projekty, domácí úkoly, prezentace úkolů
Metody hodnocení
příprava na semináře a prezentace na seminářích seminární práce: strategie organizační reformy písemná zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/VPL435