VPLn4435 Teorie organizace a řízení

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn4435/01: St 16:00–17:40 Aula, J. Winkler, I. Zelenková
VPLn4435/02: St 18:00–19:40 U23, J. Winkler, I. Zelenková
Předpoklady
! VPL435 Teorie organizace a řízení && ! NOWANY ( VPL435 Teorie organizace a řízení )
Absolvování Základů teorie organizace a řízení nebo podobného předmětu o organizačním chování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/55, pouze zareg.: 0/55
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vybavit studenty soudobými poznatky z oblasti teorie organizace a řízení. Tyto poznatky by jim měly napomoci lépe porozumět procesům, které probíhají v organizacích a návazně jim umožnit účinněji koncipovat a implementovat programy sociálních intervencí. Stejně tak by jim tyto poznatky měly napomoci k dobré reflexi a zvládnutí jejich manažerských rolí v budoucích profesích.
Výstupy z učení
po absolvování předmětu student - rozumí obecně procesům, které probíhají v organizacích - zejména rozumí vazbám mezi ovlivňováním činnosti lidí v organizacích a širším kontextem - je schopen analyzovat řídící strategie - je schopen formulovat doporučení pro zkvalitnění řídících procesů - je připraven pro výkon manažerských rolí
Osnova
 • 1 Organizace, úvodní charakteristika: tradiční a alternativní pojetí organizace, typické koncepty 2 Proces socializace v organizaci 3 Proces učení se a řešení organizačních problémů 4 Moc, kontrola a procesy interpersonální komunikace 5 Vůdcovství a autorita v organizaci 6 Skupinové a mezi-skupinové vztahy a komunikace 7 Organizační struktura, komunikační sítě a chování zaměstnanců 8 Organizační konflikt a změna 9 Typy organizačních změn a jejich řízení. Organizační rozvoj 10 Osobnostní růst a změna, rozvoj pracovní kariéry 11 Diagnóza a změna organizační kultury 12 Současné vývojové trendy v organizacích veřejného sektoru a jejich řízení: případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 244 s. ISBN 9788021044869. info
 • Complexity within organizations. Edited by Petru L. Curşeu. 1st pub. Harlow: Pearson Education Limited, 2005. 452 s. ISBN 1844794903. info
 • TOMPKINS, Jonathan R. Organization theory and public management. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2005. xv, 416. ISBN 053417468X. info
 • THOMPSON, Paul a David MCHUGH. Work organisations : a critical introduction. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave, 2002. xviii, 461. ISBN 0333949919. info
 • SCOTT, W. Richard. Institutions and organizations. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2001. xxii, 255. ISBN 0761920013. info
 • WINKLER, Jiří. Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi : skripta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1998. 105 s. ISBN 8021018925. info
 • Sociology, work, and industry. Edited by Tony J. Watson. 3rd ed. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1995. xiv, 426 p. ISBN 0710005431. info
  doporučená literatura
 • Leading change (Orig.) : Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. info
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
 • CAMERON, Kim S. a Robert E. QUINN. Diagnosing and changing organizational culture. Reading: Addison-Wesley, 1999. xviii, 221. ISBN 0201338718. info
 • ROBBINS, Stephen P. Management. 4th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994. xxii, 663,. ISBN 0-13-061797-0. info
 • GIBSON, James L., John M. IVANCEVICH a James H. DONNELLY. Organizations : behavior, structure, processes. 7. ed. Homewood: Irwin, 1991. xxiv, 774. ISBN 0256080461. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba literatury, domácí úkoly, prezentace úkolů
Metody hodnocení
příprava na semináře a prezentace na seminářích seminární práce: strategie organizační reformy písemná zkouška
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4435