ZUR369 Audio žurnalistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Ivan Holas (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR369/01: Po 16:00–17:40 Střižna 531, I. Holas
ZUR369/02: Po 18:00–19:40 Střižna 531, I. Holas
Předpoklady
NOW ( ZUR271 Úvod do rozhlas. žurnalistiky )
ZUR367 Audio a video a ZUR271 Úvod do rozhlas. žurnalistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem ryze praktického kurzu je umožnit studentům práci v týmu rozhlasové zpravodajské redakce, seznámit se v reálném kontextu s postupy vyhledávání námětů a způsobů jejich zpracování a také s koordinací práce jednotlivých pozic v redakčním týmu. Jednotlivé lekce zahrnují též stručný souhrn potřebných teoretických znalostí, stěžejní část však tvoří reálný provoz redakce v rámci seminární skupiny.
Osnova
  • Stěžejní část všech lekcí představuje klasická redakční činnost – reálná tvorba rozhlasových zpravodajských a publicistických příspěvků, připomínkování již odevzdaných a odvysílaných zpráv, reportáží atp., editorská příprava dalších relací, týmové diskuze o vhodnosti zvolených námětů a způsobů jejich obsahového i technického zpracování. V průběhu kurzu studenti postupně uvádějí do praxe teoretické poznatky z prerekvizitních předmětů. Veškeré studentské práce v rámci tohoto kurzu vznikají jako reálné rozhlasové příspěvky v návaznosti na skutečné události. V případě mimořádných zpravodajských událostí (v minulosti např. volba rektora univerzity, všeobecné volby atd.) studenti v rámci kurzu připravují kontinuální vysílání s řadou vnořených různorodých formátů rozhlasové tvorby (profily kandidátů, živé reportážní vstupy z místa, komentované zpravodajství, živé diskuzní pořady.)
Literatura
  • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. info
  • BOYD, Andrew. Příručka pro novináře : zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky, 1995. 163 s. info
  • MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 106 s. ISBN 8071840130. info
Výukové metody
seminární výuka, praktické ukázky, konzultace
Metody hodnocení
Studentům bude udělen zápočet na základě průběžného hodnocení znalostí a individuálních i skupinových aktivit, a to při účasti nejméně na 75 % seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR369