SOC152 Základy klasické sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2000
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Miloslav Petrusek, CSc. (přednášející), prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Jen pro studenty FSS
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zrod sociologie z ducha literatury, osvícenství a utopie
 • Paradigmata klasického positivismu
 • Auguste Comte
 • Materialistické pojetí dějin Karla Marxe
 • 19. století ve znamení Darwina
 • Sociologický romantismus a osobitosti rané německé sociologie
 • Max Weber
 • Sociologický impresionismus nebo formalismus?
 • Francouzská sociologická škola: Durkheim - předchůdci a žáci
 • Francouzský klasický psychilogismus
 • Vilfredo Pareto - zapomenutý klasik
 • Počátky americké sociologie: otcové zakladatelé
 • malí sociologové velkých sociologií a velcí sociologové malých sociologií.
Informace učitele
Kurs je určen studentům bakalářského studia, ale je otevřen i studentům studia magisterského. Posluchač má být uveden do samostatného studia sociologických klasiků, jejichž znalost se stále pokládá (v podstatě právem) za základ a předpoklad jakéhokoliv solidního teoretického diskursu v oboru. Kromě výkladu (reprodukce) málo dostupných textů a koncepcí budou naznačeny i soudobé interpretace a reinterpretace klasiků a vyloženy důvody jejich soudobé "revitalizace". Výklad bude důsledně kombinovat biografickou a paradigmatickou rovinu výkladu. Literatura je rozdělena na povinnou (P) a doporučenou (D). V první přednášce dostanou studenti rozsáhlý soupis relevantní literatury primární i analytické a přehledové. Průběžně budou informováni o literatuře časopisecké a nové literatuře zahraniční.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: tři týdenní bloky, 4 hodiny, ve čtvrtek odpoledne , 4 hodiny v pátek dopoledne.
Výuka 9., 10., 23., 24. března, 6., 7. 27, 28. dubna 4., 5. května, zkoušky a konzultace 1. a 2. cervna. Přesné termíny a učebny budou ještě upřesněny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2019.