SOC152 Gender a intimita

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jak se na různých místech a v průběhu času proměňovala rodina a spolu s ní naše chápání lásky, sexu a genderu? V tomto kurzu budeme zkoumat, jak lidé uspořádávají své soukromé životy a skrze proměny ve vzorcích intimity budeme nahlížet, jak je sociálně organizována oblast nejsoukromější, totiž rodina. Ukotvení tohoto kurzu je interdisciplinární; budeme vycházet z literatury sociologické, antropologické, historické, zaměřené na gender a queer studia. Budeme číst a diskutovat o sociální organizaci intimity v severoatlantickém, tedy našem kulturním prostoru. Budeme problematizovat pojetí „normální rodiny“ skrze zkoumání různých forem rodinných konfigurací od mainstreamové nukleární rodiny chápané jako základna biologické reprodukce až po čím dál viditelnější formy gay a lesbických rodičovství a příbuzenských sítí. Studující samy/i budou zkoumat spojnice mezi soukromým a veřejným, mezi minulostí a přítomností skrze skupinové etnografické nebo orálně-historické projekty.
Výstupy z učení
Studující se seznámí se sociologickými přístupy k intimitě, porozumí propojenosti soukromé a veřejné sféry a naučí se aplikovat teoretické přístupy na konkrétní problémy.
Osnova
 • 1. Pohlaví, gender a sexualita: vysvětlení pojmů
 • 2.-4. Co je rodina? Rodina na různých místech v různé době
 • 5.-7. Normální rodina?
 • 8.-10. Rodina, etnicita a třída
 • 11.-12. Láska, autonomie a intimita
Literatura
 • MARCUS, Sharon. Between women : friendship, desire, and marriage in victorian england. Oxfordshire: Princeton University Press, 2007. x, 356. ISBN 9780691123851
 • STACK, Carol B. All our kin : strategies for survival in a Black community. New York: Harper & Row, 1975. xv, 175. ISBN 0061319821.
 • American families : a multicultural reader. Edited by Maya Parson - Gabrielle Raley. 2nd ed. London: Routledge, 2008. viii, 475. ISBN 9780415958219
 • FADERMAN, Lillian. Krásnější než láska mužů :romantické přátelství a láska mezi ženami of renesance po současnost. Translated by Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: One women press, 2002, 637 s. ISBN 80-86356-12-4. info
 • COONTZ, Stephanie. The way we never were : american families and the nostalgia trap. New York: Basic books, 1992, viii, 391. ISBN 0465090974. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinové projekty
Metody hodnocení
průběžné abstrakty zzávěrečný skupinový projekt četby
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2002, podzim 2003.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC152