PSY433 Kognitivně-behaviorální přístup

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Julián Kuric (přednášející)
Garance
PhDr. Julián Kuric
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Radana Šrubařová
Rozvrh
Pá 9. 3. 8:30–14:30 U34, Pá 13. 4. 8:30–14:30 U34, Pá 20. 4. 8:30–14:30 U34, Pá 18. 5. 8:30–14:30 U34
Předpoklady
PSY406 Psychoterapie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základy historie, teorie a praktického uplatní kognitivně behaviorální terapie u vybraných typů duševních poruch.
Cíl: Získání základních znalostí o kognitivně behaviorálním přístupu. Vytvoření základních dovedností využívání kognitivně behaviorálního přístupu v praxi.
Osnova
 • Blok 1: 13.3.2008
 • Přednáška 1: Historie KBT, hlavní představitelé. Vznik a vývoj behaviorální terapie, Vznik a vývoj kognitivní terapie, integrace behaviorálních a kognitivních přístupů. Kognitivně behaviorální přístup. Místo KBT v systému dalších psychoterapeutických přístupů. Přístup k prožívání a problémům v prožívání z hlediska KBT.
 • Seminář 1: Seznámení se studenty, motivy k účasti na kursu, znalosti o KBT, očekávání od kursu, diskuse. Úvod do práce s kognitivně – behaviorálním přístupem, mapování problému v assessmnetu, praktický nácvik přístupu k problémům a prožívání v intencích kognitivně behaviorální terapie.
 • Blok 2: 27.3.2008
 • Přednáška 2: Teorie KBT, základní pojmy, modely vzniku a udržování psychických poruch.Struktura kognitivně behaviorální terapie, (předběžné vyšetření, podrobné vyšetření - assessment). Formulace problému. Cíle terapie.Měření v KBT. Behaviorální analýza. Kognitivní analýza. Funkční analýza.
 • Seminář 2:Praktický nácvik v přístupu k problémů v intencích KBT. Nácvik práce při kognitivně – behaviorálním přístupu. Domácí úkol: zpracování eseje.
 • Blok 3: 10.4.2008
 • Přednáška 3: Metody kognitivně – behaviorální terapie. Behaviorální techniky. Kognitivní techniky. Komplexní kognitivně - behaviorání programy.
 • Seminář 3: Praktický nácvik práce s behaviorálními technikami, kognitivními technikami, komplexními KB programy. Konzultace – práce na eseji.
 • Blok 4: 25.4.2008
 • Přednáška 4: Praktické uplatnění komplexní KBT v léčbě vybraných psychických poruch (zejména úzkostné poruchy, panické úzkostné poruchy, agorafobie, specifické fobie, sociální fobie, deprese, obsedantně kompulsivní poruchy)
 • Seminář 4: Probrání domácího úkolu. Nácvik práce s komplexním kognitivně behaviorálním přístupem u konkrétních problémů. Diskuse.
Literatura
 • PRAŠKO, Ján, Petr MOŽNÝ a Miloš ŠLEPECKÝ. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Vydání 1. Praha: Triton, 2007. 1063 stran. ISBN 9788072548651. info
 • BECK, Aaron T. Kognitivní terapie a emoční poruchy. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 250 s. ISBN 8073670321. info
 • MACLAREN, Catharine. Racionálně emoční behaviorální terapie. Edited by Albert Ellis, Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 135 s. ISBN 807178947X. info
 • GREENBERGER, Dennis a Christine A. PADESKY. Na emoce s rozumem :příručka kognitivní terapie pro klienty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 198 s. ISBN 80-7178-742-6. info
 • ELLIS, Albert. Člověče, neboj se :jak ovládnout úzkost dřív, než ovládne nás. Praha: Lidové noviny, 2001. 182 s. ISBN 80-7106-438-6. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • KENNERLEY, Helen. Jak zvládat úzkostné stavy :příručka pro klinickou praxi. Edited by Stanislav Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 190 s. ISBN 80-7178-266-1. info
Metody hodnocení
(Zápočet, 2B kredity). Podmínkou udělení zápočtu je minimálně 75% účast, vypracování seminární práce na 5-10 stran, plnění zadaných úkolů mezi bloky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.