D_AJ_1 Anglický jazyk 1

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Libor Štěpánek (cvičící)
Garance
Mgr. Šárka Roušavá, B.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Předpoklady
You should have a B2 CEFR (Common European Framework) level of English language competence to pass this course or obtain recognition.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
ZÁPOČET z anglického jazyka se vypisuje zpravidla 3x ročně ve zkušebních termínech: leden/únor, červen, září. Studenti doktorských studijních programů se zaregistrují do IS do předmětu pod kódem D_AJ_1, v jehož agendě naleznou přesné datum a hodinu zápočtu. Zápočet probíhá formou ústní prezentace. K zápočtu se studenti přihlašují nejpozději 5 pracovní dny před jeho termínem v IS. Kritéria pro hodnocení zápočtu z angličtiny: VŠEOBECNÉ PARAMETRY:
1. akademická prezentace na odborné téma vztahující se k tématu doktorské práce dle vlastního výběru 2. rozsah: 8-10 minut 3. formální stránka odpovídající akademické prezentaci (název, úvod, hlavní část, závěr, ukončení) 4. užití adekvátních audiovizuálních pomůcek 5. vedení následné diskuse na téma prezentace K přípravě a podání prezentace se doporučuje využít materiálů v IS: D_AJ_1 – Studijní materiály.
EKVIALENT ZÁPOČTU

Pokud student skládal zkoušku z jazyka již dříve, může požádat o zadání zápočtu do IS formou e-mailové zprávy garantovi předmětu Šárce Roušavé (rousava@fss.muni.cz). Zadat zápočet do IS lze v případě, že student úspěšně složil zkoušku z anglického jazyka na MU či jiné univerzitě, jejíž součástí byla ústní prezence odpovídajících parametrů.
Osnova
  • This credit course is for language competence verification only. There is no participation component, except for the above-mentioned presentation during the exam period.
Literatura
  • COMFORT, Jeremy. Effective presentations. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1997. 80 s. ISBN 9780194570657. info
  • ELLIS, Mark a Nina O'DRISCOLL. Giving presentations. 1st pub. Harlow: Longman, 1992. 96 s. ISBN 0582064414. info
  • Seminar Materials: A1 Seminars 2 & 3, A2 Seminar 1
Výukové metody
There are self-study materials, a bibliography and instructions for the student to consult.
Metody hodnocení
There is no participation component during the semester.
The above-mentioned oral presentation is required to complete the course requirements.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Please send your correspondence in English to Šárka Roušava at rousava@fss.muni.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.