EVS130 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Čechová (cvičící)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Dostál, Ph.D. (cvičící)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radana Kubová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Martincová (cvičící)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Netuková (cvičící)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vendula Šobáňová (cvičící)
Mgr. Michal Vít (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:30 U43
Předpoklady
! ROCNIK ( 1 )
Předmět je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie. Formuluje a tříbí znalosti o současném průběhu evropského integračního procesu a interpretuje aktuální dění v Evropské unii. Studenti analyzují vybrané texty související s posledním vývojem evropské integrace (budou upřesněny na začátku semestru). Cílem je aktivní participace a sledování informačních zdrojů týkajících se aktuálního dění v EU.
Osnova
  • Vzhledem k povaze předmětu je seznam konkrétních témat zveřejněn až na začátku, případně v průběhu semestru - v souvislosti se snahou reflektovat aktuální dění a diskuse uvnitř EU.
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
Výukové metody
Diskuse, četba studijních materiálů, skupinové projekty.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast, minimálně ve výši 70 % celkové doby výuky a aktivní (bodovaná) participace v jednotlivých hodinách. Kromě toho studenti získají zápočet na základě odevzdání dvou esejí (opinion essay) v rozsahu 2-3 normostrany, které budou zaměřeny na vybraný problém některého z diskutovaných témat. První esej bude odevzdána v polovině semestru (termín: 4. duben), druhá v jeho závěru (termín: 23. květen).
Informace učitele
Bodové hodnocení předmětu: každá esej ohodnocena 10 body, aktivita v diskusi 11 body. Max. zisk 31 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 20 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.