EVS130 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Krutílek (cvičící)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 12:00–13:30 U43
Předpoklady
MVE102 Evropská integrace || EVS104 Evropská integrace
Předmět je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie a kandidátských zemí. Je zaměřen především na zvýšení znalostí o současném průběhu evropského integračního procesu a hlubší pochopení aktuálního dění spojeného s Evropskou unií. V rámci kurzu budou také rozebírány některé vybrané texty související s posledním vývojem evropské integrace (budou upřesněny na začátku semestru). Od studentů se očekává aktivní participace a sledování informačních zdrojů týkajících se dění v EU (viz literatura).
Osnova
  • Vzhledem k povaze předmětu je seznam konkrétních témat zveřejněn až na začátku, případně v průběhu semestru - v souvislosti se snahou reflektovat aktuální dění a diskuse uvnitř EU.
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
  • MOWLE, Thomas S. Allies at odds? : the United States and the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2004. xi, 228. ISBN 1403966532. info
  • PHINNEMORE, David a Lee MCGOWAN. A dictionary of the European Union. 1st ed. London: Europa publications, 2002. ix, 387. ISBN 1857431456. info
  • COLE, John a Francis COLE. A geography of the European Union. 2nd ed. London: Routledge, 1997. 395 s. : i. ISBN 0-415-14311-X. info
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast, minimálně ve výši 70 % celkové doby výuky a aktivní participace v jednotlivých hodinách. Kromě toho studenti získají zápočet na základě odevzdání dvou esejí (opinion essay) v rozsahu 2-3 normostrany, které budou zaměřeny na vybraný problém současného dění v Evropské unii. První esej bude odevzdána v polovině semestru (7. 4.), druhá v zápočtovém týdnu (19. 5).
Informace učitele
Bodové hodnocení předmětu: každá esej ohodnocena 15 body, max. zisk 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 20 bodů. Prosím nereflektujte na tři s předmětem nesouvisející publikace uvedené v literatuře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.