EVS130 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 20. 2. 18:00–19:40 U33, St 6. 3. 18:00–19:40 U33, St 20. 3. 18:00–19:40 U33, St 3. 4. 18:00–19:40 U33, St 17. 4. 18:00–19:40 U33, St 24. 4. 18:00–19:40 U33
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie. Rozvíjí znalosti týkající se evropského integračního procesu a interpretuje aktuální dění v Evropské unii. Předpokladem je aktivní participace v diskusi a průběžné sledování informačních zdrojů o EU.
Výstupy z učení
Intepretovat aktuální dění v EU a její aktivity.
Prezentovat argumenty na zadané téma.
Osnova
  • 1. Úvodní setkání (Havlík, 20.2.) 2. Role Německa při řešení hospodářské a migrační krize (Havlík, 6.3.) 3. Role Visegrádu v EU (Havlík, 20.3.) 4. Eurokrize a dokoncení hospodářské a měnové unie (Hodulák, 3.4.) 5. EU a východní Evropa (Kuchyňková, 17.4.) 6. Brexit a jeho dopady (Brusenbauch Meislová, 24.4.)
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
Výukové metody
Diskuse, četba studijních materiálů, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast a aktivní (bodovaná) participace v jednotlivých hodinách. Kromě toho studenti získají zápočet na základě odevzdání pěti úkolů, zaměřených na vybraný problém některého z diskutovaných témat.
Bodové hodnocení:
Aktivita 5 bodů, každý úkol 5 bodů. Max. zisk 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 20 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.