SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. + 104 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–15:40 U53
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPR115/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Navrátilová
SPR115/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Dohnalová
Předpoklady
(( SPP113 Praxe I || SPR113 Praxe I ) && SOUHLAS ) && ! SPP115 Praxe II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je vyučován na bakalářském stupni. Úlohou supervizního semináře je uvést studenty do výkonu jejich praxí. Hlavním cílem je seznámení se s Eganovým modelem řešení problémů a trénování komunikačních schopností a dovedností. Supervizní seminář poskytuje možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce, rozbor příkladů z praxe, sdílení vlastních zkušeností a trénování základních komunikačních schopností a dovedeností.
Osnova
  • Supervize - definice, funkce, formy Supervize v sociální práci Eganův model řešení problémů Burn out syndrom Verbální komunikace Neverbální komunikace
Literatura
  • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
  • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
  • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7. info
  • TSUI, Ming-sum. Social work supervision : contexts and concepts. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005. xviii, 178. ISBN 0761917675. info
  • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuse
Metody hodnocení
diskuse ve skupině, závěrečná individuální diskuse
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.