PSY458 Fundamental Neuroscience

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 18:45–20:15 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Course is a follow-up of "Human physiology" and focuses on structure and functioning of central and peripheral nervous system. At the end of the course students should be able to explain neurophysiological mechanisms of perception, information processing, movement, memory and learning, behaviour, motivational systems, emotions and feelings. Student will understand that defense behaviour and stress response are important factors in aetiology of psychosomatic diseases. The knowledge student can utilize later during studies of clinical psychology and psychotherapy.
Osnova
  • 1) Brain and behavior, environment of the neuron. Synapse.
  • 2) Information processing in the nervous system.
  • 3) Physiology of sensory organs. Somatosensory system.
  • 4) Motor system. Autonomic system.
  • 5) Learning and memory. Language. Functional asymmetry of the hemispheres
  • 6) Arousal mechanisms, sleep. Modulatory systems of the brain. Limbic forebrain and motivation.
  • 7) Implicit and explicit emotion processes.
Literatura
    doporučená literatura
  • Neuroscience. Edited by Dale Purves. 4th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer, 2008. xvii, 857. ISBN 9780878936977. info
Výukové metody
lectures, self-study
Metody hodnocení
Fundamental Neuroscience course is terminated by a written test: the students write answers to 3 questions within one hour. Every question will be graded A-F. To pass the exam, student must obtain at least grade E in each evaluated question. In the last part of the test student is required to draw selected anatomical structures into schemas of the brain.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2018, jaro 2019.