ZUR213 Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 9:45–11:15 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vysokoškolští studenti potřebují získat (mimo jiné dovednosti) také schopnost vyjádřit se a naučit se komunikovat i na úrovni profesionální. Předmět Rétorika jim umožňuje položit základ technice mluveného projevu, nonverbální komunikaci, jevištního vystupování; učí je specificky přistupovat k různým druhům textů, rozvíjí schopnost improvizace, představivosti a plynulosti projevu. Také je kladen důraz na osobitost a samostatnost vystupování.
Osnova
 • 1. Seznámení s kursem, základ techniky mluveného projevu – dechová cvičení, posazení hlasu, rozezvučení hlasového tónu
 • 2. Technika mluveného projevu (pokračování) – dynamika, intonace, rytmus, výslovnost, zástupná řeč
 • 3. Nonverbální projev – mimika, gesta, výraz, prostorová představivost, vyjádření se pohybem
 • HERECKÁ PRŮPRAVA
 • 4. Ztvárnění okolního světa – svět přírodních živlů, svět zvířat, zvířata versus člověk
 • 5. Člověk jako jedinec – „já“ v různých fázích vývoje, „já“ jako jedinečná bytost
 • 6. Člověk jako společenská bytost – komunikace, vztahy, improvizace, lidské skupiny (národy, sociální skupiny, lidé ve specifickém prostředí)
 • 7. Práce s dramatickým textem, jevištní pohyb
 • 8. Seznámení s hereckou prací studentů JAMU – obor herectví (videozáznam)
 • MLUVENÝ PROJEV
 • 9. Práce se slovem – slovní asociace, pohotovost vyjádření, práce na různorodých textech (první část)
 • 10. Práce se slovem – slovní asociace, pohotovost vyjádření, práce na různorodých textech (druhá část)
 • 11. Moderování pořadu – základní pravidla moderování, specifika jednotlivých typů pořadů podle cílové skupiny
 • 12. Práce na mikrofon – pravidla mluvení na mikrofon, nahrávání uměleckého textu na mikrofon a jeho následný přeposlech s hodnocením (první část)
 • 13. Práce na mikrofon – pravidla mluvení na mikrofon, nahrávání uměleckého textu na mikrofon a jeho následný přeposlech s hodnocením (druhá část)
Literatura
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. 169 s. ISBN 80-7261-072-4. info
 • LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2000. 105 s. +. ISBN 80-85883-61-9. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Vítězslava ŠRÁMKOVÁ. Mluvený projev a přednes. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 300 s. info
 • DOHALSKÁ, Marie. Mluvím, mluvíš, mluvíme : kapitoly z moderní rétoriky. 1. vyd. Praha: Horizont, 1985. 124 s. info
Metody hodnocení
Aby student získal zápočet tohoto semináře, musí zvládnout přednes uměleckého textu na mikrofon a dále přednést a obhájit si před kolektivem předem zvolené téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.