POLd0009 Disertační práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 40 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (cvičící)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL034 Disertační práce && ! NOW ( POL034 Disertační práce ) && ( POLd0007 Disertační práce II. || POL015 Disertační práce II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Informace učitele
kredity jsou přiznávány jednak po převzetí úplného textu disertace školitelem, jednak na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku kategorie Jimp (časopis v databázi Web of Science s impakt faktorem), nebo (pokud text uznaný v předmětu POLd0004 byl v kategorii WoS s impakt faktorem) v podobě článku kategorie Jsc (časopis v databázi SCOPUS); podmínkou je minimálně 30% autorský podíl na daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS jsou přiznávány po převzetí úplného textu disertace školitelem.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.