POLd0105 Teorie Steina Rokkana

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL011 Teorie Steina Rokkana && ! NOW ( POL011 Teorie Steina Rokkana )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován analýze prací Steina Rokkana a otázkám aplikace Rokkanových konceptů.
Osnova
  • 1. Rokkanovy práce jako součást evropské tradice a zdrojů komparativní politologie. 2. Teorie Steina Rokkana. 3. Aplikace Rokkanových konceptů a schémat s důrazem na středoevropský kontext.
Literatura
  • Flora, P. (ed.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford.
Výukové metody
Individuální a skupinové konzultace.
Metody hodnocení
Požadované výstupy: písemná semestrální práce (max. 30 bodů) plus jeden position paper (max. 10 bodů), jež je třeba odevzdat. Pro absolvování kurzu je zapotřebí získat minimálně 26 ze 40 bodů. Hodnocení v tomto předmětu je průběžné.
Informace učitele
Program konzultací bude upřesněn na začátku semestru. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.