SOCb2010 Výzkumná praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( SOC186 Výzkumná praxe ) && ! SOC189 Sociologie turismu && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen studujícím, kteří se podílejí na odborném řešení výzkumných projektů. Viz anotace předmětu ohledně podmínek zápisu.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je formou kreditového ohodnocení práce na výzkumu, jehož dodavatelem je katedra sociologie FSS MU. Kurz si proto mohou zapsat výhradně studující, kteří se takového výzkumu pod vedením některého z členů katedry sociologie účastní. Kurz není určen pro pomocné vědecké síly, ale pro fundované výzkumníky soustavně a samostatně pracující na výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvováni předmětu schopen porozumět různým formám aplikace sociologických konceptů a metod ve výzkumné praxi.
Osnova
  • Výzkumné úkoly zadávané v souvislosti s tématem a rozsahem výzkumu.
Literatura
  • varies according the the topic/mění se v závislosti na zadání
Výukové metody
Výzkumná praxe a konzultace.
Metody hodnocení
Výzkumné poznámky, výzkumný projekt, článek publikova(tel)ný v odborném tisku
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.