SOCb2010 Výzkumná praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( SOC186 Výzkumná praxe )&&! SOC186 Výzkumná praxe && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen studujícím, kteří se podílejí na odborném řešení výzkumných projektů. Viz anotace předmětu ohledně podmínek zápisu.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s vybranými texty sociologických klasiků a pracovat s primární literaturou týkající se klasických sociologických teorií. Důraz bude kladen na důkladnou práci s textem - na schopnost porozumění textu a zasazení jeho obsahu do širších sociálních i intelektuálních souvislostí.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat základní myšlenky a teze vybraných textů, interpretovat jejich význam, aplikovat je na situaci a problémy současných společností a současně i srovnávat jednotlivé analýzy života v moderních západních společnostech.
Osnova
 • 1. Alexis de Tocqueville 1 2. Alexis de Tocqueville 2 3. Émile Durkheim 1 4. Émile Durkheim 2 5. Émile Durkheim 3 6. Max Weber 1 7. Max Weber 2 8. Max Weber 3 9. George Simmel 1 10. George Simmel 2 11. Karl Mannheim 1 12. Karl Mannheim 2
Literatura
 • SIMMEL, Georg. Filosofie peněz. Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 626 s. ISBN 9788020019202. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 351 s. ISBN 9788072983896. info
 • DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Translated by Pavla Doležalová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 375 s. ISBN 8073250411. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Starý režim a revoluce. Translated by Vladimír Jochmann - Adriena Borovičková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 306 s. ISBN 8020009809. info
 • DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života :systém totemismu v Austrálii. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 491 s. ISBN 80-7298-056-4. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • MANHEIM, Karl. Ideologie a utopie : Přednášky a eseje. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 357 s. info
Výukové metody
seminář, četba, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Studující odevzdávají písemné přípravy četby a závěrečnou esej.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCb2010