SPPd0009 Prezentace konceptualizace výzkumné otázky DP

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 35 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vypracovat a prezentovat úplnou konceptualizaci výzkumné otázky disertace
Výstupy z učení
Prezentace úplné konceptualizace výzkumné otázky disertace komisi (předseda oborové rady, vedoucí práce a zpravodaj) a shromáždění studentů DSP SPSP
Osnova
  • vypracování úplné konceptualizace výzkumné otázky disertace; příprava prezentace; prezentace a reakce na komentář zpravodaje; diskuse se studenty DSP SPSP; zapracování návrhů zpravodaje a komise do textu konceptualizace
Literatura
    doporučená literatura
  • How to Conceptualize Reserach: Getting Started and Advancing Projects. Sage, 2016
Výukové metody
samostudium; presentace výsledků teoretické práce; ústní a písemná reakce na zpětnou vazbu
Metody hodnocení
zpětná vazba k validitě konceptualizace z hlediska výzkumné otázky a komplexnosti jejího teoretického rozpracování; akceptace, nebo zamítnutí předložené konceptualizace komisí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.