SPRb1219 Sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Sociologie pro sociální politiku a sociální práci představuje úvod do zkoumání sociálních struktur, procesů a mechanismů, které utvářejí a vždy utvářely společnost. Zvláštní důraz je kladen na jejich pochopení a zkoumání pomocí existujících paradigmatických přístupů. Dále jsou přednášena sociologická témata představující prostor, ve kterém dochází ke vzniku sociálních problémů, které jsou předmětem intervencí absolventů oboru sociální politika a sociální práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět společenským procesům, které souvisí s tématy, se kterými je možné se setkat v každodenní praxi expertů na veřejnou a sociální politiku a sociální práci. Bude schopen analyzovat společenské jevy prostřednictvím klasických sociologických teorií.
Osnova
 • Úvod do studia sociologie Předmět, metoda a struktura sociologie Kultura a společnost Přežití ve společnosti I.: symbolická komunikace Přežití ve společnosti II.: institucionalizované jednání (socializace, sociální kontrola a deviace) Přežití ve společnosti III.: organizované jednání (sociální skupiny, organizace a byrokracie) Základní paradigmata v sociologii Rodina jako primární sociální skupina a manželství jako sociální instituce Formální organizace, byrokracie a totální instituce Sociální stratifikace společnosti – společnost a její vrstvy a třídy Politika Ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • PECKA, Emanuel. Sociologie politiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 9788024727936. URL info
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Helena. Základy sociologie. Edited by František Znebejánek. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 151 s. ISBN 9788024418742. info
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie. Translated by Jiří Ogrocký. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 stran. ISBN 8086429431. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  doporučená literatura
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována vyučujícím formou odborné přednášky, s využitím ppt prezentací. Studenti v návazných seminářích diskutují jednotlivá probíraná témata a poznatky z nastudované literatury. Pro absolvování kursu je nutné úspěšné absolvování průběžného a závěrečního testu a domácí práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné úspěšně zvládnout průběžný písemný test v polovině semestru. Závěrečná zkouška je písemná, má podobu testu s otevřenými otázkami, které odpovídají celé probrané studijní látce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.