ZURb1109 Etika a právo žurnalistiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18. 2. 18:00–19:40 Aula, Út 25. 2. 18:00–19:40 Aula, Út 3. 3. 18:00–19:40 Aula, Út 10. 3. 18:00–19:40 Aula, Út 17. 3. 18:00–19:40 Aula, Út 24. 3. 18:00–19:40 Aula, Út 31. 3. 14:00–15:40 Aula, Út 7. 4. 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 14. 4. 14:00–15:40 Aula, Út 21. 4. 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 28. 4. 14:00–15:40 Aula, Út 5. 5. 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 12. 5. 14:00–15:40 Aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s klíčovými východisky mediální etiky a uvést je do právních souvislostí jejich práce. Důraz bude kladen na pochopení operačního prostoru žurnalistů, na aktivní osvojení klíčových hodnot a porozumění ústředním právním otázkám jejich práce. Studující budou schopni samostatně se orientovat v důležitých normách, adekvátně je interpretovat a reflektovat východiska svojí práce. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Orientace, interpretace a aplikace základních oborových norem, schopnost kritické analýzy podstatných oborových problémů, znalost výchozích oborových hodnot, schopnost identifikovat potenciální právní a etické problémy žurnalistické praxe, analyzovat soudní rozhodnutí dotýkající se žurnalistické činnosti.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina; vztah etiky a práva; 2. Axiologická východiska žurnalistiky, média jako čtvrtá moc; 3. Ústřední etické oborové normy; 4. Nezávislost; 5. Nestrannost, objektivita, vyváženost; 6. Obecná regulace projevu; svoboda projevu ve vztahu k žurnalistické praxi; 7. Ochrana osobnosti. Principy ochrany osobnosti při výkonu novinářské profese; 8. Právní postavení novináře. Právní podmínky výkonu novinářské profese. Základní práva a povinnosti novináře. Regulace technik získávání informací; 9. Právní regulace tištěných médií. Právní regulace rozhlasového a televizního vysílání; 10. Vysílání veřejné služby. Společné právní instituce tiskového práva a práva rozhlasového a televizního vysílání. Právo na odpověď. Právo na dodatečné sdělení. Ochrana zdroje a obsahu informací; 11. Právní regulace on-line médií.
Literatura
  povinná literatura
 • • STRÖMBÄCK, Jesper. In Search of Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism. In Journalism Studies, vol. 6, no. 3, 2005, pp. 331–345.
 • • MOTAL, Jan. Žurnalistika jako strážkyně demokratických hodnot. Studijní materiál, Brno–Prešov 2016.
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Pzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 463 stran. ISBN 9788073805494. info
 • MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 288 s. Student. ISBN 978-80-87576-52-6. info
 • BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. 384 s. ISBN 9788087212424. info
  doporučená literatura
 • Handbuch Medienethik. Edited by Christian Schicha - Carsten Brosda. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 580 s. ISBN 9783531158228. info
 • KIERAN, Matthew. Media ethics :a philosophical approach. 1st pub. Westport: Praeger, 1997. ix, 168 s. ISBN 0-275-96694-1. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze na seminářích, domácí příprava, čtení.
Metody hodnocení
Domácí úkoly, písemný test, zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.