ENSd0934 Příprava disertační práce - seminář IV

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 18 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN910d Příprava dis. práce &&! NOW ( HEN910d Příprava dis. práce )&&( ENSd0933 Příprava dis. práce || HEN910c Příprava dis. práce )
Úspěšné absolvování ENSd0933.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je průběžné sledování vývoje a práce doktorského studenta či studentky školitelem, popř. konzultantem a zástupcem katedry v oborové radě, resp. předsedou oborové rady.
Výstupy z učení
Jedná se o průběžné kolokvium sledující vývoj doktorského studenta. Student/ka musí být schopen identifikovat základní výzkumné otázky i metody, musí být s narůstající jistotou schopen analyzovat a orientovat se v odborné literatuře a tvořit text vědeckého charakteru.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, je zcela individualizován dle potřeb a nároků studenta či studentky, jeho školitele (případně konzultanta) i zástupce oborové rady.
Literatura
  • Literatura dle zvoleného tématu disertační práce
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola studenta, rozprava nad dosavadními výsledky se školitelem, konzultantem, příp. zástupcem oborové rady.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.