ENSd0905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN905 Kurz prohlub.téma disertace I. &&! NOW ( HEN905 Kurz prohlub.téma disertace I. )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit kompetence a znalosti ve zvoleném předmětu v návaznosti na téma disertační práce.
Výstupy z učení
Dle konkrétního předmětu.
Osnova
  • Dle konkrétního předmětu.
Literatura
  • dle konkrétního předmětu
Výukové metody
V závislosti na konkrétním předmětu.
Metody hodnocení
Předmět bude započítán po absolvování zkoušky či zápočtu k danému předmětu dle požadavků stanovených vyučujícím a doloženém v ISu, pokud se bude jednat o předmět z nabídky MU, případně po písemném potvrzení zkoušejícím z jiných vysokých škol.Student konzultuje výběr předmětu se školitelem, konzultantem a předsedou oborové rady.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.