POLd0105 Teorie Steina Rokkana

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL011 Teorie Steina Rokkana && ! NOW ( POL011 Teorie Steina Rokkana )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vychází z myšlenkového zázemí Steina Rokkana. Pozornost je zaměřena na práce Rokkana jako součást evropské tradice a zdrojů komparativní politologie a především na aplikaci jeho konceptů a jejich rozvíjení, zvláště, co se týká cleavages (konfliktních linií).
Výstupy z učení
Hlavním výstupem je, že se student naučí připravit text, který bude publikován ve vědeckém časopise. Dále studenti získají orientaci v konceptech a přístupech, které vychází z prací S. Rokkana a dalších na něj navazujících autorů, a naučí se je aplikovat.
Osnova
  • 1. Rokkanovy práce jako součást evropské tradice a zdrojů komparativní politologie. 2. Aplikace Rokkanových konceptů s důrazem na středoevropský kontext.
Literatura
  • Flora, P. (ed.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Požadované výstupy: text ve formě rukopisu odborného článku (max. 30 bodů) plus jeden position paper (max. 10 bodů). Pro absolvování kurzu je zapotřebí získat minimálně 26 ze 40 bodů.
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/POLd0105