VPLn8825 Odborná analytická praxe 2

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/10. 25-100. 10 kr. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VPLn8825/01: So 24. 2. 15:00–18:40 U35, So 16. 3. 9:00–14:40 U35, J. Horňáček, B. Plasová, I. Zelenková
VPLn8825/02: So 24. 2. 15:00–18:40 U34, So 16. 3. 9:00–14:40 U34
Předpoklady
! NOWANY ( VPL822 Analytická praxe , VPLn8822 Analytická praxe 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1) Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce. / Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v organizacích a institucích veřejného, neziskového sektoru, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce. 2) Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. / Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru. 3) Poskytnout studentům metodickou podporu při propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky. 4) Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - aplikovat doposud získané teoretické poznatky z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů / z oblasti veřejné a sociální politiky v praktických situacích v organizacích; - identifikovat a analyzovat podmínky výkonu personální práce a praktické problémy současné praxe rozvoje a řízení lidských zdrojů v organizacích, a kriticky je reflektovat s ohledem na jejich teoretické vysvětlení./ identifikovat a analyzovat praktické problémy v organizacích a institucích veřejného a neziskového sektoru, a navrhovat řešení. - prezentovat a argumentovat své návrhy, přijímat a dávat zpětnou vazbu
Osnova
  • Realizace organizační a procesní analýzy: Student/ka zpracovává konkrétní téma pro konkrétní organizaci, v rámci stáže sbírá a zpracovává data pro svůj výzkum v rámci diplomové práce. Pokud praxe probíhá bez vazby na diplomovou práci, student se při praxi zajímá o analytické činnosti, které organizaci dělá (např. HR analytika, dotazníky spokojenosti, angažovanosti, analýzy potřeb, podkladové analýzy pro strategické plánování v rámci odborů organizací veřejné správy apod.). Student/ka se zúčastní povinných seminářů.
Literatura
    doporučená literatura
  • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. URL info
  • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053. info
  • The SAGE handbook of organizational research methods. Edited by David A. Buchanan - Alan Bryman. Los Angeles: SAGE, 2009. xxxvi, 738. ISBN 9781446200643. info
  • Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Edited by Arnošt Veselý - Martin Nekola. Vyd. 1. Praha: SLON, 2007. 407 s. ISBN 9788086429755. info
Výukové metody
stáž; skupinová diskuse a reflexe zkušeností; individuální konzultace
Metody hodnocení
průběžné seminární úkoly, výkaz o vykonané praxi, přijetí výzkumného protokolu
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/VPLn8825