POL242 Tradice moderního politického myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Vávra (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
St 16:00–17:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs nabízí studentům základní vhled do vybraných tradic moderního politického myšlení. V kursu se zaměříme na šest tradic, z nichž každá je reprezentována "zakládajícím otcem" a současným představitelem. Tento kurs dále rozvíjí témata kursu Politická filosofie a snaží se studentům pomoci utřídit historii moderního politického myšlení do přehledných a přitom adekvátních kategorií. Kurs je určen jak zájemcům o politickou filosofii, tak také všem, kteří si potřebují tento předmět připomenout před bakalářskými zkouškami.
Osnova
 • 1. Úvod
 • I. Realistická tradice
 • 2. Thomas Hobbes
 • 3. Carl Schmitt
 • II. Libertariánská tradice
 • 4. John Locke
 • 5. Robert Nozick
 • III. Demokratická tradice
 • 6. Jean Jacques Rousseau
 • 7. Jürgen Habermas a jiní
 • IV. Liberální tradice
 • 8. Immanuel Kant
 • 9. John Rawls
 • V. Marxistická tradice
 • 10. Karel Marx
 • 11. Post-marxismus
 • VI. Tradice myšlení "starých" (ancients)
 • 12. Tomáš Akvinský
 • 13. Alasdair MacIntyre, Leo Strauss a další kritici politické modernity
Literatura
 • SCHMITT, Carl. Pojem politična : text z r. 1932 s předmluvou a se třemi korolárii. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2007. 124 s. ISBN 9788072981274. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 s. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330. info
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • SHAPIRO, Ian. Morální základy politiky. Translated by Milan Znoj. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2003. 239 s. ISBN 8024607166. info
 • RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Translated by Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-89-9. info
Metody hodnocení
Kurs je hodnocen průběžně. Přesné požadavky a jejich váha v celkovém hodnocení: Krátké písemné přípravy (50 procent celkového hodnocení lze získat jen celkově za komplet sedmi příprav) Studenti musí odevzdat nejméně sedm krátkých písemných příprav (v maximální délce 1 strana řádkováním jedna!), které budou komentovat povinnou literaturu pro daný seminář. Příprava musí být vložena do odevzdávány v IS nejpozději do úterý 12:00. Krátká příprava musí obsahovat dvě od sebe jasně odlišitelné sekce: 1. První sekce bude sestávat z velmi krátkého shrnutí základního argumentu textu (maximálně jeden odstavec!). 2. Druhá sekce bude obsahovat kritickou reakci studenta. Tato reakce může například upozornit na to, (1) co považujete za nejzajímavější místo (nebo argument) textu nebo naopak na to, (2) co považujete za nejproblémovější (nejdiskutabilnější) část textu. V této sekci lze také vznést otázky týkající se problémů s porozuměním textu. Krátké přípravy musí být podepsány a musí obsahovat název četby, kterou komentují. Přípravy, které nebudou mít výše specifikovanou strukturu, nebudou započítány! Závěrečná práce (50 procent celkového hodnocení) v rozsahu nejméně 10 stran odevzdaná v tištěné verzi. Téma práce (pokud se nejedná o téma modelové) musí být konzultováno s vyučujícím. Hodnocení: A: 100-90 procent B: 89-85 procent C: 84-80 procent D: 79-70 procent E: 69-60 procent F: 59 a méně procent
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.