POL242 Tradice moderního politického myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2004
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ivona Tolarová
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G24
Předpoklady
Schopnost číst odborné texty v anglickém jazyce, vstřícnost a ochota pracovat a aktivně participovat v seminárních diskusích. Tento kurs bude sestávat z kombinace krátkých přednášek a seminářů. Přednášky a semináře nebudou během hodin jasně odlišeny a důraz bude kladen na seminární diskuse, které budou vyrůstat ze studentských krátkých příprav. Vyučující proto předpokládá, že studenti budou číst povinnou literaturu na každý seminář a budou aktivně participovat v diskusích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs nabízí studentům základní vhled do vybraných tradic moderního politického myšlení. V kursu se zaměříme na pět tradic, z nich každá je reprezentována vybraným "zakládajícím otcem" a současným představitelem. Tento kurs dále rozvíjí témata kursu Politická filosofie a snaží se studentům pomoci utřídit historii moderního politického myšlení do přehledných a přitom adekvátních kategorií. Kurs je určen jak zájemcům o politickou filosofii, tak také všem, kteří si potřebují tento předmět připomenout před bakalářskými zkouškami.
Osnova
  • PROGRAM KURSU Všechna uvedená literatura je povinnou četbou! 1. Úvod. I. Realistická tradice. 2. Thomas Hobbes. Hobbes, Thomas. "O občanu." In Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 133-142, 172-177. (16 stran) Heslo "Hobbes, Thomas." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno: JOTA, 1995, s. 171-174. (4 strany) 3. Carl Schmitt. Schmitt, Carl. The Concept of the Political. Chicago, 1996, s. 19-45, 69-79. (37 stran) II. Libertariánská tradice. 4. John Locke. Locke, John. Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992, s. 29-42, 102-124. (36 stran) Heslo "Locke, John." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 264-267. (3 strany) Heslo "Libertarianismus." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 254-255. (2 strany) 5. Robert Nozick. Nozick, Robert. "Distribuční spravedlnost." In Kis, János (ed.) Současná politická filosofie. Praha, 1997, s. 205-237 (33 stran). III. Demokratická tradice. 6. Jean Jacques Rousseau. Rousseau, Jean Jacques. "O společenské smlouvě neboli zásady státního práva." In Jean Jacques Rousseau. Rozpravy. Praha, Svoboda, 1989, s. 217-231, 235-243. (22 stran) Heslo "Rousseau, Jean Jacques." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 430-433. (3 strany) 7. Jürgen Habermas a jiní. Habermas, Jürgen. "Tři normativní modely demokracie." In Teorie demokracie dnes. Praha 2002, s. 79-95. (17 stran) Shapiro, Ian. "Demokracie." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 149-173. (25 stran) IV. Liberální tradice. 8. Immanuel Kant. Kant, Immanuel. "Odpověď na otázku: co je to osvícenství?" Filosofický časopis č. 3, 1993, s. 381-387. (6 stran) Kant, Immanuel. K věčnému míru, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to jetě hodit pro praxi. Praha, Oikoymenh, 1999, s. 46-51, 67-84. (21 stran) Heslo "Kant, Immanuel." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 213-215. (2 strany) 9. John Rawls. Hampton, Jean. "Rawls's Theory of Justice." In Political Philosophy. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997, s. 133-144 (11 stran). Rawls, John. Teorie spravedlnosti. Praha, 1995, s. 17-32, 38-42, 92-105 (34 stran). V. Marxistická tradice. 10. Karel Marx. Shapiro, Ian. "Marxismus." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 61-87. (27 stran) Marx, Karel a Bedřich Engels. "Manifest komunistické strany." In Sebrané spisy ve dvou svazcích. Svazek I. Praha, Svoboda, 1950, s. 25-47. (23 stran) 11. Post-marxismus. Barša, Pavel a Ondřej Císař. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004, 25-62 (37 stran). 12. Ukončení kursu
Metody hodnocení
Krátké písemné přípravy. Studenti musí odevzdat nejméně pět krátkých písemných příprav (v maximální délce 1 strana řádkováním jedna!), které budou komentovat povinnou literaturu pro daný seminář. Příprava musí být odevzdána v tištěné verzi nejpozději do pondělí 12:00 do označené obálky na dveřích kanceláře vyučujícího (G 204). Krátká příprava musí obsahovat dvě od sebe jasně odlišitelné sekce: 1. První sekce bude sestávat z velmi krátkého shrnutí základního argumentu textu (maximálně jeden odstavec!). 2. Druhá sekce bude obsahovat kritickou reakci studenta. Tato reakce může například upozornit na to, (1) co považujete za nejzajímavějí místo (nebo argument) textu nebo naopak na to, (2) co považujete za nejproblémovější (nejdiskutabilnějí) část textu. V této sekci lze také vznést otázky týkající se problémů s porozuměním textu. Krátké přípravy musí být podepsány a musí obsahovat název četby, kterou komentují. Přípravy, které nebudou mít výe specifikovanou strukturu, nebudou započítány! Závěrečná práce v rozsahu 10 stran odevzdaná v tištěné verzi. Téma práce musí být konzultováno s vyučujícím.
Informace učitele
První týden semestru odpadá výuka kvůli státnímu svátku. Výuka začne následující týden seminářem, během něho bude probíhat normální výuka. Lze na něj tedy odevzdat písemné přípravy (T. Hobbes).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.