POL242 Tradice moderního politického myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
St 16:00–17:30 U43
Předpoklady
Do kursu se mohou zapsat pouze studenti, kteří již absolvovali kurs Politická filosofie. Pro přijetí do kursu musí v jeho úvodu studenti úspěšně složit vstupní test. O jeho parametrech budou informováni hromadným e-mailem před prvním setkáním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs nabízí studentům základní vhled do vybraných tradic moderního politického myšlení. V kursu se zaměříme na pět tradic, z nichž každá je reprezentována "zakládajícím otcem" a současným představitelem. Tento kurs dále rozvíjí témata kursu Politická filosofie a snaží se studentům pomoci utřídit historii moderního politického myšlení do přehledných a přitom adekvátních kategorií. Kurs je určen jak zájemcům o politickou filosofii, tak také všem, kteří si potřebují tento předmět připomenout před bakalářskými zkouškami.
Osnova
  • Viz sylabus ve studijních materiálech.
Metody hodnocení
Kurs je hodnocen průběžně. Přesné požadavky a jejich váha v celkovém hodnocení: Krátké písemné přípravy (50 procent celkového hodnocení lze získat jen celkově za komplet osmi příprav) Studenti musí odevzdat nejméně osm krátkých písemných příprav (v maximální délce 1 strana řádkováním jedna!), které budou komentovat povinnou literaturu pro daný seminář. Příprava musí být vložena do odevzdávány v IS nejpozději do úterý 12:00. Krátká příprava musí obsahovat dvě od sebe jasně odlišitelné sekce: 1. První sekce bude sestávat z velmi krátkého shrnutí základního argumentu textu (maximálně jeden odstavec!). 2. Druhá sekce bude obsahovat kritickou reakci studenta. Tato reakce může například upozornit na to, (1) co považujete za nejzajímavější místo (nebo argument) textu nebo naopak na to, (2) co považujete za nejproblémovější (nejdiskutabilnější) část textu. V této sekci lze také vznést otázky týkající se problémů s porozuměním textu. Krátké přípravy musí být podepsány a musí obsahovat název četby, kterou komentují. Přípravy, které nebudou mít výše specifikovanou strukturu, nebudou započítány! Závěrečná práce (50 procent celkového hodnocení) v rozsahu nejméně 10 stran odevzdaná v tištěné verzi. Téma práce (pokud se nejedná o téma modelové) musí být konzultováno s vyučujícím. Hodnocení: A: 100-90 procent B: 89-85 procent C: 84-80 procent D: 79-70 procent E: 69-60 procent F: 59 a méně procent
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.