PSY252 Statistická analýza dat II.

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavol Hašan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucia Mikulíková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 PC25
Předpoklady
PSY117 Statistická analýza dat
Znalost základních pojmů statistické deskripce a indukce. Schopnost ověřit základní hypotézy o středních hodnotách, relativních četnostech a korelacích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen provést základní statistické analýzy pomocí programu SPSS a sepsat zprávu o této analýze. Bude schopen využít i základních mnohorozměrných metod - lineární regrese, logistické regrese, faktoriální analýzy rozptylu, analýzy rozptylu pro opakovaná měření a faktorové analýzy.
Osnova
  • 1. Analytické prostředí SPSS. 2. Statistická deskripce v SPSS. 3. Testování průměrů, relativních četností a korelací. 4. Lineární regrese. 5. Logistická regrese. 6. ANOVA, faktoriální ANOVA, ANCOVA. 7. ANOVA pro opakovaná měření. 8. Faktorová analýza a základy položkové analýzy.
Literatura
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
Výukové metody
seminář, online diskuze, diskuze týmových projektů
Metody hodnocení
průběžné zpracování 6 malých týmových projektů, aktivní účast na seminářích, individuální závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.