PSY252 Statistická analýza dat II.

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Anastasia Ejova, PhD. (cvičící)
PhDr. Lucia Gálová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kamila Dufková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–9:30 PC25, každou lichou středu 8:00–9:30 PC26 a každou sudou středu 8:00–9:30 PC25
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY252/PSY252_SA: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSY252/PSY252_SB: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
PSY117 Statistická analýza dat
Znalost základních pojmů statistické deskripce a indukce. Schopnost ověřit základní hypotézy o středních hodnotách, relativních četnostech a korelacích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen provést základní statistické analýzy pomocí programu SPSS a sepsat zprávu o této analýze. Bude schopen využít i základních mnohorozměrných metod - lineární regrese, logistické regrese, faktoriální analýzy rozptylu, analýzy rozptylu pro opakovaná měření a faktorové analýzy.
Osnova
  • 1. Analytické prostředí SPSS. 2. Statistická deskripce v SPSS. 3. Testování průměrů, relativních četností a korelací. 4. Lineární regrese. 5. Logistická regrese. 6. ANOVA, faktoriální ANOVA, ANCOVA. 7. ANOVA pro opakovaná měření. 8. Faktorová analýza a základy položkové analýzy.
Literatura
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
Výukové metody
seminář, online diskuze, diskuze týmových projektů
Metody hodnocení
průběžné zpracování 6 malých týmových projektů, aktivní účast na seminářích, individuální závěrečná zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.