VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:30 U32
Předpoklady
SPP423 Personální analýza, strategie || VPL423 Personální analýza, strategie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumění základním souvislostem mezi jedincem a organizačním prostředím, v němž se odehrává jeho pracovní chování; - poznání zásad racionální regulace tohoto chování. Studenti po absolvování kurzu získají schopnost vnímat organizační prostředí ve dvojí perspektivě. Na jedné straně bude jedinec představen jako objekt kontroly organizace a na druhé straně bude představen jako subjekt podílející na utváření organizačních vztahů.
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • Uvod do studia organizace a organizačního chování
 • Sociální a organizační kontrola
 • Organizační a skupinová dynamika a konflikt
 • Organizační změna
 • Organizační učení, změna a inovace.
 • Interpersonální komunikace
 • Rozvoj systémové komunikace
 • Současné trendy v rozvoji zaměstnanců
 • Zvyšování výkonnosti lidského potenciálu
 • Způsoby motivace a inspirace
 • Využití zákonů páté disciplíny v ŘLZ
 • Interní a externí vzdělávací programy
 • test
Literatura
 • WINKLER, Jiří. Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi : skripta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1998. 105 s. ISBN 8021018925. info
 • P. Thompson and David Mchugh (2002) Work Organisations. A Critical Introduction. Palmgrave London
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Řízení lidských zdrojů. Brno: Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 163 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinové diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Písemný test, skupinový projekt, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.