BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michael Murad (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSS105/01: Po 11:30–13:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, P. Mlejnková
BSS105/02: Út 8:00–9:30 U32, M. Murad
BSS105/03: St 8:00–9:30 U32, I. Hlouchová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This course is intended to introduce students to international security policy. It deals with the structure of the international security system and with global and regional (mostly European) security order. Students should be able to describe and to analyze main processes, actors and issues of the international security policy.
Osnova
 • Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky Vymezení, struktura a teorie mezinárodní bezpečnostní politiky Mezinárodní právo v oblasti bezpečnosti Geopolitika Vývoj mezinárodní bezpečnostní politiky Hlavní problémy soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky Soudobý mezinárodní bezpečnostní systém SEMINÁŘ I. (téma 1) SEMINÁŘ II. (téma 1) SEMINÁŘ III. (téma 2) SEMINÁŘ IV. (téma 2) SEMINÁŘ V. (téma 3) SEMINÁŘ VI. (téma 3)
Literatura
  povinná literatura
 • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
 • EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 327 s. ISBN 9788073675400. info
 • Re-ordering the world. Edited by Mark Leonard. 1st pub. London: Foreign Policy Centre, 2002. xviii, 129. ISBN 1903558107. info
  doporučená literatura
 • MAREŠ, Miroslav. Nuclear Proliferation Threat to East Central Europe. In Horák, Rudolf - Juříček, Ludvík - Schwarz, Rudolf (eds). 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše - Generální ředitelství HZS ČR, 2012. s. 161-168. ISBN 978-80-86710-61-7. URL info
 • Panoráma :mapping security discourse : 2007-2008. Edited by Ľubomír Lupták - Róbert Ondrejcsák - Tomáš Valášek. Bratislava: Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), 2008. 623 s. ISBN 978-80-970041-0-1. info
 • Nato handbook. Brussels: NATO office of information and press, 2001. 536 s. ISBN 9284501466. info
Výukové metody
The course takes the form of both lectures and seminars. There are explained various ascpects of international security policy within lectures, which are further analyzed and discussed during seminars.
Metody hodnocení
Předmět sestává z přednášek v první části semestru a ze seminářů v druhé části semestru (od 9. 11.). Přednášky absolvují všichni studenti a studentky dohromady, do seminářů se rozdělí do tří seminárních skupin a následně budou absolvovat jeden seminář v týdnu. Každý se tedy přihlašuje pouze do jedné seminární skupiny! Každá seminární skupina má stanovený limit studentů na 30 osob, určující je časová posloupnost přihlášení se. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 12 bodů. Průběžné písemné přezkoušení se bude psát ve dvou termínech po ukončení přednášky v 12: 50 hodin. Každé sestává z šesti uzavřených testových otázek vázaných na látku odpřednášenou do posledního týdne před psaním přezkoušení a z knihy Jana Eichlera (viz zadaná literatura). Průběžné přezkoušení se bude psát 12. 10. a 19. 10., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Náhradní termín (nikoliv opravný!) je plánován na 26. 10. a poté na zkouškové období ve stejnou dobu jako řádné termíny závěrečných přezkoušení, nelze však psát v jeden den náhradní průběžné a závěrečné přezkoušení 24 bodů. Seminární stanoviska a jejich prezentace. Za každé stanovisko je možné získat maximálně osm bodů. Stanoviska nelze opravovat ani doplňovat. Musí být prezentována a odevzdána na příslušném určeném semináři. Rozsah jednoho stanoviska je 6000-9000 znaků včetně mezer. Je psáno formou eseje, má obsahovat i seznam zdrojů (ten se nezapočítává do výše uvedeného rozsahu). Na každém stanovisku je hodnocena jeho originalita, struktura, schopnost práce s literaturou a preciznost argumentace. Stanoviska jsou psána ke třem tématům, která jsou zadána cvičícími v seminářích uskutečňovaných ve druhé polovině semestru. . 24 bodů: Závěrečné písemné přezkoušení. Závěrečné písemné přezkoušení sestává ze čtyř otevřených otázek vázaných na odpřednášenou látku (včetně prezentací) a na zadanou povinnou literaturu. Lze mít opravné termíny dle studijního řádu. Student/ka musí mít před přihlášením se na termín závěrečného písemného přezkoušení absolvováno průběžné písemní přezkoušení. Podmínkou hodnocení je pravidelná účast na seminářích (omluvy jsou udělovány pouze dle platného studijního řádu). Hodnocení bude zapsáno pouze v případě, že student či studenta získá alespoň ¼ bodů z každé součásti (3 body z průběžných přezkoušení, 6 bodů ze seminárních stanovisek a 6 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení) Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F.
Informace učitele
More informations about this course you can find in the file "Study materials" in the IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.