BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ivona Tolarová
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na poznání základů soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky. Studenti a studentky se seznámi s její strukturou, s bezpečnostní politikou významných států, s mezinárodními bezpečnostní zepečnostními organizacemi a režimy a s důležitými nevldáními aktéry.
Osnova
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení a struktura mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Problémy soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky 4. Bezpečnostní politika významných států 5. OSN a přidružené mezinárodní organizace 6. Další globální mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 7. NATO a přidružené organizace 8. EU; ZEU 9. OBSE; Rada Evropy 10. Evropské subregionalní organizace a režimy 11. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Asii, Africe, Americe, Oceánii a v Antarktidě 12. Bezpečnostní politika významných transnacionálních nevládních aktérů 13. Písemné přezkoušení
Literatura
  • Informace o literatuře jsou ve složce studijní materiály.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: Prezentace a její odevzdání formou odborného textu (cca 8 normostran): 20 bodů (1 prezentace bude zpracována pracovní skupinou zpravidla 3 studentů (dle aktuálního počtu zapsaných studentů). Témata prezentací jsou zadána na počátku semestru. Plnění domácích úkolů a aktivní účast na seminářích 20 bodů. Písemné přezkoušení (pokrývá zadanou literaturu a odpřednášenou látku, včetně referátů): 20 bodů. Hodnoceni: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a mene: F Plagiátorství je nepřípustné. Bližší informace viz složka studijní materiály BSS 103 v IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.