EN

FSS:SOC751 Výběrová šetření - Informace o předmětu

SOC751 Výběrová šetření v sociologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Šindelář (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOC706 Metodologie sociálních věd || SOC106 Metodologie sociálních věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na poznatky z výuky Metodologie sociálních věd. Studenti v kurzu získají znalosti a praktické dovednosti pro přípravu a realizaci kvantitativního výběrového šetření s použitím standardizovaného dotazníku. Obsahově kurz sleduje tyto okruhy: charakteristické fáze výběrového šetření; formulace otázek dotazníku; celková architektura dotazníku; ověření dotazníku v terénu; role tazatelů; metody výběru respondentů; stanovení velikosti výběrového souboru; hlavní způsoby sběru dat; problém kvality šetření; podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR; organizace výběrového šetření; ukázka vybraného výběrového šetření. V průběhu kurzu studenti ve 3-5členných týmech budují projekt výběrového šetření a dotazník (o rozsahu cca 40-50 proměnných). Každý tým dostává zpětnou vazbu od jednoho z asistentů kurzu. Připomínky asistentů studentské týmy průběžně zapracovávají do svých projektů a v závěru semestru odevzdají finální verzi projektu k ohodnocení. Znalosti studentů z povinné četby (jsou to všechny prameny uvedené u témat tohoto sylabu) ověřuje závěrečný písemný test, postavený na uzavřených i otevřených otázkách.
Osnova
 • (1) Survey a jeho typické kroky; Společný výběr tématu šetření;
 • (2) Postupy a možnosti při formulaci otázek dotazníku a typy otázek;
 • (3) Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření faktografických údajů;
 • (4) Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření subjektivních stanovisek respondentů;
 • (5) Uspořádání a grafická úprava dotazníku; Pilotáž;
 • (6) Metody výběru vzorku respondentů; Velikost vzorku;
 • (7) Role tazatele;
 • (8) Hlavní způsoby sběru dat; Návratnost;
 • (9) Koncept kvality výběrových šetření;
 • (10) Podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR;
 • (11) Organizační rozvržení výzkumu: co, kdy, kdo (a za kolik);
 • (12) Ukázka vybraného výběrového šetření realizovaného v ČR.
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • BLAIKIE, Norman W. H. Designing social research : the logic of anticipation. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2000. xiv, 338. ISBN 0745617670. info
 • CONVERSE, Jean M. a Stanley PRESSER. Survey questions :handcrafting the standardized questionnaire. Newbury Park: SAGE Publications, 1986. 80 s. ISBN 0-8039-2743-6. info
 • VAUS, D.A. de. Surveys in social research. 4th ed. London: UCL press, 1998. xii, 411 s. ISBN 1-85728-542-5. info
 • FINK, Arlene. The survey handbook. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. 129 s. ISBN 0803959346. info
 • FOWLER, Floyd J. Improving survey questions :design and evaluation. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. viii, 191. ISBN 0-8039-4583-3. info
 • OPPENHEIM, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. 1st pub. London: Continuum, 1992. 303 s. ISBN 0-8264-5176-4. info
 • ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 8071845221. info
Metody hodnocení
V polovině semestru studenti píší průběžný test. Kurz je zakončen zkouškou ve formě písemného testu. Mimoto studenti budují (ve 3-5 členných týmech) výzkumný projekt, jehož hlavní součástí je výzkumný dotazník. Tento projekt je kontrolován prostřednictvím 6 domácích úkolů a jeho výsledná kvalita se promítá do závěrečné známky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC751