POLb1106 Politická reklama

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 9. 10. 8:00–15:40 U33, Pá 6. 11. 8:00–15:40 U42, Pá 11. 12. 8:00–15:40 U42
Předpoklady
! POL362 Politická reklama && ! NOW ( POL362 Politická reklama )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na techniky politické reklamy, způsoby její analýzy a na přípravu, testování a realizaci reklamy pro fiktivní politický subjekt. Na konci tohoto kurzu tak bude student mít přehled o legislativní úpravě politické reklamy v České republice a o různých reklamních technikách a způsobech zobrazování politiky. Bude schopen kriticky interpretovat a analyzovat užité metafory a sémiotické prostředky - tedy reflektovat příběhy vyprávěné o politice a o charakteru politického vůdcovství. Na základě těchto znalostí pak studenti přistoupí k přípravě vlastního reklamního sdělení pro (fiktivní) politický subjekt.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - orientovat se v platné legislativě v České republice; - analyzovat reklamní sdělení; - připravit vlastní reklamní sdělení.
Osnova
  • 1. Techniky politické reklamy 2. Analýza reklamního sdělení 3. Sémiotika reklamního sdělení 4. Příprava reklamního sdělení a jeho testování 5. Politická reklama v ČR
Literatura
    povinná literatura
  • GREGOR, MIloš. Politická reklama. In Roman Chytilek, Otto Eibl a Anna Matušková (eds.) Teorie a metody politického marketingu. Brno, CDK, 2012. Pp. 178-194.
  • BAKER, Frank W. Political campaigns and political advertising :a media literacy guide. Santa Barbara, Calif.: Greenwood Press, 2009. Pp. 1-24, 105-134.
  • BENOIT, William L. A functional analysis of political television advertisements. Lanham: Lexington Books, 2014. viii, 239. ISBN 9780739188989. info
  • The SAGE handbook of political advertising. Edited by Lynda Lee Kaid - Christina Holtz-Bacha. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2006. xi, 492. ISBN 1412917956. URL info
  • DIAMOND, Edwin a Stephen BATES. The spot : the rise of political advertising on television. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992. xiv, 418. ISBN 9780262540650. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Teamová prezentace projektu, závěrečné písemné přezkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.