ZURb1418 Audio střih (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Bc. Petr Uhlíř (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 16. 10. 12:00–15:40 Střižna 531, Pá 30. 10. 12:00–15:40 Střižna 531, Pá 6. 11. 12:00–15:40 Střižna 531, Pá 20. 11. 12:00–15:40 Střižna 531, Pá 4. 12. 12:00–15:40 Střižna 531
Předpoklady
ZUR367 Audio a video || ZUR369 Audio žurnalistika || ZURb1116 Technologické kompetence || ZURb1231 Rozhlasové zpravodajství || ZURb1234 Zvuková technologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určený pro studenty bakalářského programu, kteří mají zájem dále pracovat s audiem, chystají se absolvovat povinnou praxi v rozhlasovém médiu nebo chtějí svoji bakalářskou práci zaměřit na zvukový nebo audiovizuální mediální produkt. Cílem kurzu je formou intenzivní blokové výuky oživit a dále prohloubit znalosti, které studentky a studenti již nasbírali v povinných či volitelných předmětech. Výuka bude vedená hlavně formou praktických cvičení, zaměřených na zvukovou postprodukci. Pozornost bude okrajově věnována také samotnému pořizování zvukového záznamu a mluvenému projevu, jelikož správně nahrané audio umí ušetřit mnoho práce v následné postprodukci. Obsahem bude také reflexe nejčastějších chyb, které se při práci se zvukem vyskytují a na to, jak jim (efektivně) předcházet. Minimální pochopení těchto procesů dovolí studentům přicházet s vlastním řešením některých problémů, s nimiž se v další práci se zvukem mohou setkat a v předcházejících kurzech se nestíhají pokrýt.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu by si měli osvojit postupy aplikovatelné na řadu zvukových nahrávek:
- budou schopni si vytvořit vlastní pracovní postup,
- získají větší jistotu při upravování audio materiálu,
- budou schopni s audio výstupy pracovat rychleji.
Osnova
 • Blok I - workshop
 • Jak to nahrát a jak to namluvit (host Petr Tichý z ČRo Brno – 75 minut dlouhé cvičení /vychází z rozhlasových školení/, které děláme i ve studentské televizi. Jaký zvolit mikrofon na nahrávání daného zvuku/ jak si poradit s tím, že je omezený výběr. Jak mluvit na mikrofon.
 • Stříháme zvuk efektivněji: Volba správného softwaru (Soundforge jako „industry standard v ČRo a Reaper jako kvalitní dostupný multitrack),
 • kde a jak udělat střih, tipy a triky na zrychlení procesu, mixování – společné cvičení s výkladem
 • Upravujeme zvuk: Kompresory, ekvalizéry, limitery a další nástroje k postprodukci – Společné cvičení s výkladem
 • Individuální cvičení
 • Blok II
 • Opakování a chvilka teorie k předchozímu bloku: Proč jsme dělali, co jsme dělali
 • Teorie Opět stříháme a trénujeme: individuální cvičení
 • Nejčastější chyby a jak jim předejít: Na co si dát pozor při práci se zvukem, jaké chyby děláme a dělat bychom je neměli, práce s ruchy – ukázky chyb, společné cvičení
 • Špatně jsme to nahráli a co teď s tím: Možnosti napravení některých chyb v postprodukci (šum, nežádoucí zvuky, přepálený zvuk) – společné cvičení s výkladem
 • Individuální cvičení
 • Blok III
 • Opakování a chvilka teorie k předchozímu bloku: Proč jsme dělali, co jsme dělali – Teorie a individuální cvičení
Literatura
  doporučená literatura
 • VIERS, Ric. The location sound bible : how to record professional dialogue for film and TV. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012. xv, 354. ISBN 9781615931200. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
Výukové metody
Seminář - cvičení, workshop, teoretický výklad, vlastní studentská praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1418