ZURb1104 Teorie masové komunikace

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Lebedíková (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Blahošová (pomocník)
Mgr. Petra Pichaničová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 15. 9. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 22. 9. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 29. 9. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 6. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 13. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 20. 10. 18:00–19:40 Aula, Čt 27. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 3. 11. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 10. 11. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 24. 11. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 1. 12. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 8. 12. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
ZURb1102 Mediální a komunikační studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studující se základními koncepty, modely a teoriemi, které umožňují porozumění vlivu médií a jejich účinků na jedince a společnost. Kurz uvádí do problematiky výzkumu účinků masových médií, a to především z pohledu mediologického, sociálně psychologického a sociologického. Je rozdělen do tří tématických okruhů. První, úvodní, představuje účinký médií jako specifický obor s vlastní terminologií, metodologií a historickým vývojem. Druhý, teoretický, představuje klíčové teorie, které mohou vysvětlovat proč, kdy a jaké účinky vlivem médií mohou nastat. Třetí okruh, praktický, pak aplikuje tyto teorie na tradiční témata tohoto oboru – například vliv násilí v médiích, vytváření a šíření stereotypů či přesvědčování u reklamy, kampaní a politické komunikace. Kurz věnuje také pozornost základním metodologickým přístupům využívaným při výzkumu působení masových médií.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování kurzu:
znát teorie mediálních účinků, včetně jejich historického vývoje;
- rozumět metodologickým postupům, prostřednictvím kterých lze zkoumat mediální účinky, včetně jejich limitů;
- mít kritický aparát k chápání nejrůznějších témat, které souvisí s vlivem médií;
- schopen/a aplikovat tyto teorie na nejrůznější vlivy a účinky médií;
- schopen/a zaujmut kritický postoj postoj vůči nejrůznějším mediálním a moralním panikám, které se kolem vlivu médií často vytvářejí;
Osnova
  • Předmět je rozčleněn do tří tematických bloků: (a) úvod do terminologie, metod a historického vývoje studia mediálních účinků (b) specifické teorie mediálních účinků (c) aplikace metod a teorií na specifické oblasti mediáních účinků Struktura: 1. týden: Základní informace o organizaci kurzu a zadání úkolů. 2. týden: Teorie mediálních účinků: co, proč a jak? Terminologie.; 3. týden: Vědecké zkoumání mediálních účinků. Metodologická průprava: jak zkoumat účinky? Historické perspektivy výzkumu mediálních účinků: od silných k omezeným a diferencovaným účinkům; 4. týden: Proč a k čemu používáme média?; 5. týden: Média a přesvědčování; 6. týden: Média a nastolování agendy; 7. týden: Nové teorie mediálních účinků; 8. týden: Nadměrné používání médií; 9. týden: Agrese, násilí a antisociální chování v médiích a kvůli médiím; 10. týden: Sex a média; 11. týden: Stereotypy a stereotypizace v médiích; 12. týden: Účinky politické komunikace, propaganda, fake news;
Literatura
    povinná literatura
  • SPARKS, Glenn Grayson. Media effects research : a basic overivew. Fifth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xx, 348. ISBN 9781305077478. info
  • The Oxford handbook of media psychology. Edited by Karen E. Dill. New York: Oxford University Press, 2013. xviii, 558. ISBN 9780199394821. info
  • GILES, David. Psychologie médií. Translated by Helena Šolcová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 185 s. ISBN 9788024739212. info
  • Media effects : advances in theory and research. Edited by Jennings Bryant - Mary Beth Oliver. 3rd ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2009. xv, 640. ISBN 9780805864502. info
Výukové metody
Přednášky, četba odborné literatury
Metody hodnocení
Písemná zkouška, průběžné kvizy, týmový úkol. Celkové hodnocení je součtem bodů ze zkoušky, průběžných kvizů a týmového úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.