ZURb1411 Audiocafé (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20:00–21:40 bude_upresneno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předkládá mohutnou inspiraci ze současné nejnápaditější audiotvorby. Neboť jak jinak se učit, než poslechem toho nejlepšího a cílenou odbornou tvůrčí debatou nad těmito díly. Kurz spočívá v poslechu aktuálně nejoceňovanějších tuzemských děl, zejména žánru dokumentu a reportáže, a v následné debatě s autory (a dramaturgy), jak o tématu, tak o formě. Kurz se velmi doporučuje jako doplněk ke kurzům ZURb1204 Audio žurnalistika či ZURb1230 Audio dokument. Je možné ho zapisovat opakovaně.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním kurzu přehled o tom nejzajímavějším, co aktuálně v tuzemské audiotvorbě vzniká. Kurz zároveň nabídne vhled do tvůrčích postupů či inovací současných nejoceňovanějších českých dokumentaristů a reportérů v oblasti audiotvorby.
Osnova
 • Kurz probíhá každý semestr v šesti až osmi poslechových a debatních večerech v divadelní kavárně Husy na provázku.
 • PŘESNÁ OSNOVA KURZU JE V INTERAKTIVNÍCH OSNOVÁCH.
 • Přehled poslechových večerů pro podzimní semestr 2022 (změna programu je samozřejmě vyhrazena) - úterky od 20h provázek.bar:
 • Zastřešující téma je PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC.
 • 27.09.2022
 • Včelaři
 • autor: Tomáš Procházka
 • https://vltava.rozhlas.cz/vcelari-jak-muze-souziti-s-hmyzem-ovlivnit-lidsky-zivot-7207958
 • 04.10.2022
 • Berka se rozhodl zemřít
 • autorka: Martina Pouchlá, dramaturgie: Brit Jensen, zvuk: Vojtěch Zavadil
 • https://wave.rozhlas.cz/berka-se-rozhodl-zemrit-pustte-si-audiodokument-o-zodpovednosti-za-vlastni-zivot-6196338
 • 25.10.2022
 • Tikot aneb Lenka 13 až 33
 • autorka: Bronislava Janečková
 • https://vltava.rozhlas.cz/tikot-aneb-lenka-13-az-33-jedinecny-casosberny-dokument-sledujici-jeden-zivotni-8733523
 • 15.11.2022
 • V mongolské stepi uprostřed léta
 • autor: Jiří Slavičínský
 • https://dvojka.rozhlas.cz/v-mongolske-stepi-uprostred-leta-7447607
 • 22.11.2022
 • Spíš nespíš
 • autoři: Magdalena Hejzlarová, Alexander Kashcheev
 • https://vltava.rozhlas.cz/spis-nespis-osobni-pribeh-o-poruchach-spanku-prinasi-sugestivni-zvukove-sceny-8640882
 • 06.12.2022
 • Peklíčko
 • autorka: Brit Jensen
 • https://vltava.rozhlas.cz/peklicko-oceneny-dokument-brit-jensen-o-mikulasske-tradici-7697995
Výukové metody
Poslech, debata.
Metody hodnocení
Student absolvuje kurz aktivní účastí a (1) buď aktivním zapojením do dramaturgicko-produkčního týmu poslechových večerů, nebo (2) pořízením, přepisem a (žurnalistickým) zpracováním zvukového záznamu debaty do písemné podoby, nebo (3) vytvořením zhruba jedno-dvoustránkové reflexe AudioCafé příslušného semestru. Soubor, z něhož student pri reflexi vyjde, jsou nejen samy audiodokumenty, ale i následné debaty s autory či dramaturgy. Jak je vnímáte ve vzájemném kontextu? V čem, jak, proč.. vás inspiroval (či neinspiroval) tento soubor audiodokumentů? A to jak obsahem, tak formou. V čem, jak, proč.. vás inspirovali (či neinspirovali) tvůrci (jejich různé osobnosti a autorské přístupy). To vše ve vztahu k vaší zkušenosti, posluchačské a případně i tvůrčí, je-li nějaká. Nejde o popis, co se během semestru odehrálo, ale reflexi, verbalizaci vaší inspirace.
Informace učitele
https://www.projektced.cz/cs/production/65/
Příklad prvního AudioCafe první sezóny: https://www.projektced.cz/cs/production/65/


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.