ZURb1411 Audiocafé (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 52/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 51/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předkládá mohutnou inspiraci ze současné nejnápaditější audiotvorby. Neboť jak jinak se učit, než poslechem toho nejlepšího a cílenou odbornou tvůrčí debatou nad těmito díly. Kurz spočívá v poslechu aktuálně nejoceňovanějších tuzemských děl, zejména žánru dokumentu a reportáže, a v následné debatě s autory (a dramaturgy), jak o tématu, tak o formě. Kurz se velmi doporučuje jako doplněk ke kurzům ZURb1204 Audio žurnalistika či ZURb1230 Audio dokument. Je možné ho zapisovat opakovaně.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním kurzu přehled o tom nejzajímavějším, co aktuálně v tuzemské audiotvorbě vzniká. Kurz zároveň nabídne vhled do tvůrčích postupů či inovací současných nejoceňovanějších českých dokumentaristů a reportérů v oblasti audiotvorby.
Osnova
  • Kurz probíhá každý semestr v šesti až osmi poslechových a debatních večerech v divadelní kavárně Husy na provázku.
  • PŘESNÁ OSNOVA KURZU JE V INTERAKTIVNÍCH OSNOVÁCH.
Literatura
    doporučená literatura
  • REKOVÁ, Tereza. Evropský rozhlasový dokument a jeho život na konferencích a festivalech. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2023, 240 stran. ISBN 9788074602115. info
  • HANÁČKOVÁ, Andrea. Autorský rozhlasový dokument. [Praha]: NAMU, 2022, 473 stran. ISBN 9788073315252. info
  • HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 - 2005: Poetika žánrů. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2008. info
Výukové metody
Poslech, debata.
Metody hodnocení
Student absolvuje kurz aktivní účastí a (1) buď aktivním zapojením do dramaturgicko-produkčního týmu poslechových večerů, nebo (2) pořízením, přepisem a (žurnalistickým) zpracováním zvukového záznamu debaty do písemné podoby, nebo (3) vytvořením zhruba jedno-dvoustránkové reflexe AudioCafé příslušného semestru. Soubor, z něhož student pri reflexi vyjde, jsou nejen samy audiodokumenty, ale i následné debaty s autory či dramaturgy. Jak je vnímáte ve vzájemném kontextu? V čem, jak, proč.. vás inspiroval (či neinspiroval) tento soubor audiodokumentů? A to jak obsahem, tak formou. V čem, jak, proč.. vás inspirovali (či neinspirovali) tvůrci (jejich různé osobnosti a autorské přístupy). To vše ve vztahu k vaší zkušenosti, posluchačské a případně i tvůrčí, je-li nějaká. Nejde o popis, co se během semestru odehrálo, ale reflexi, verbalizaci vaší inspirace.
Informace učitele
https://www.projektced.cz/cs/production/65/
Příklad prvního AudioCafe první sezóny: https://www.projektced.cz/cs/production/65/


Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/ZURb1411