ZURb1411 Audiocafé (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předkládá mohutnou inspiraci ze současné nejnápaditější audiotvorby. Neboť jak jinak se učit, než poslechem toho nejlepšího a cílenou odbornou tvůrčí debatou nad těmito díly. Kurz spočívá v poslechu aktuálně nejoceňovanějších tuzemských děl, zejména žánru dokumentu a reportáže, a v následné debatě s autory (a dramaturgy), jak o tématu, tak o formě. Kurz se velmi doporučuje jako doplněk ke kurzům ZURb1204 Audio žurnalistika či ZURb1230 Audio a video dokument. Je možné ho zapisovat opakovaně.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním kurzu přehled o tom nejzajímavějším, co aktuálně v tuzemské audiotvorbě vzniká. Kurz zároveň nabídne vhled do tvůrčích postupů či inovací současných nejoceňovanějších českých dokumentaristů a reportérů v oblasti audiotvorby.
Osnova
  • Kurz probíhá každý semestr v šesti až osmi poslechových a debatních večerech v divadelní kavárně Husy na provázku.
Výukové metody
Poslech, debata.
Metody hodnocení
Student absolvuje kurz aktivní účastí a (1) buď aktivním zapojením do dramaturgicko-produkčního týmu poslechových večerů, nebo (2) pořízením, přepisem a (žurnalistickým) zpracováním zvukového záznamu debaty do písemné podoby, nebo (3) vytvořením zhruba jedno-dvoustránkové reflexe AudioCafé příslušného semestru. Soubor, z něhož student pri reflexi vyjde, jsou nejen samy audiodokumenty, ale i následné debaty s autory či dramaturgy. Jak je vnímáte ve vzájemném kontextu? V čem, jak, proč.. vás inspiroval (či neinspiroval) tento soubor audiodokumentů? A to jak obsahem, tak formou. V čem, jak, proč.. vás inspirovali (či neinspirovali) tvůrci (jejich různé osobnosti a autorské přístupy). To vše ve vztahu k vaší zkušenosti, posluchačské a případně i tvůrčí, je-li nějaká. Nejde o popis, co se během semestru odehrálo, ale reflexi, verbalizaci vaší inspirace.
Informace učitele
https://www.projektced.cz/cs/production/65/
Příklad prvního AudioCafe první sezóny: https://www.projektced.cz/cs/production/65/

Plán druhé poloviny sezóny 2019/2020, respektive jarního semestru 2020:
(drobná změna pochopitelně vyhrazena)

/vždy v úterý ve 20h v kavárně divadla Husa na provázku, není-li uvedeno jinak/

Sjednocující téma jarních projekcí je Strach a možná i trochu Smrt.

03.03.
Romana Lehmannová: Intervence
https://plus.rozhlas.cz/dokument-interventce-vdecim-za-ze-me-udrzela-pri-zivote-rika-pani-jitka-6504911

10.03.
Alena Blažejovská: Abychom se jako andělé nevznesli někam, kam ještě nepatříme.
https://dvojka.rozhlas.cz/dokumentarni-blog-o-zmrtvychvstani-j-e-frice-z-komatu-za-svou-literarni-a-7456241

24.03.
Slávek Keprt, Gabriela Pályová: On fakt někam odcházel
https://vltava.rozhlas.cz/fakt-nekam-odchazel-pribeh-dobreho-umirani-v-kruhu-rodiny-7297180

07.04.
Lukáš Houdek: Bílá nosí smrt
https://dvojka.rozhlas.cz/bila-nosi-smrt-dokument-o-stigmatizaci-albinu-v-africke-ghane-7790955+

14.04.
Brit Jensen: Umřít a přežít to
https://wave.rozhlas.cz/umrit-a-prezit-poslechnete-si-dokument-o-zazitku-s-jednim-z-nejsilnejsich-8109483
Dan Moravec: Bufo Alvarius https://dvojka.rozhlas.cz/psychonauti-meditace-drogy-i-ritualy-dokuserial-na-ceste-o-patrani-po-vlastnim-7775949

28.04.
Lumír Košař: Po večeři
https://wave.rozhlas.cz/po-veceri-poslechnete-si-audiodokument-o-stigmatu-vine-a-filmu-ktery-se-nikdy-8112974

05.05.
Jan Hanák: Diptych
https://dvojka.rozhlas.cz/diptych-autenticke-svedectvi-o-smrti-jeji-nevyhnutelnosti-strachu-z-ni-a-smireni-7464875

12.05.
Martina Pouchlá: Berka se rozhodl zemřít
https://wave.rozhlas.cz/berka-se-rozhodl-zemrit-pustte-si-audiodokument-o-zodpovednosti-za-vlastni-zivot-6196338
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.