BV203Zk Ekonomie

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytovat studentům základní znalosti a informace z mikroekonomie, makroekonomie a vybraných problémů světové ekonomiky. Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu, porozumět funkčnosti makroekonomického systému a vymezit souvislosti mezi národní a světovou ekonomikou. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti v oblasti finančního rozhodování, např. rozhodnutí o úvěru, a zřizování advokátní kanceláře. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Osnova
  • Úvod do studia Fungování tržního mechanismu Analýza poptávky a nabídky Analýza cenové elasticity Tržní rovnováha Fungování trhu zboží a služeb Fungování trhu peněz Hospodářská politika Fungování trhu práce Vybrané problémy světové ekonomiky
Literatura
  • BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 1. 2. opravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 215 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; Sv. 290). ISBN 80-210-2801-7. info
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška z předmětu se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je formou testu, který obsahuje uzavřené a otevřené otázky. Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování. V návaznosti na výsledky testu probíhá ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:55, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému